Медийна кампания "Спаси фантазия"

Реклама

Актуално

Комитетът на регионите
21/01/2019 - 12:42

В Официалния вестник на ЕС от 21 януари е публикувано обявление за наемане на работа за длъжността Генерален секретар (М/Ж) в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите (наемане на степен AD16/3).