Вие сте тук

Primary tabs

Анализ на нормативната уредба, от гледна точка на възможностите за гражданско участие при формиране, изпълнение, наблюдение и контрол на бюджета на общината и общинския дълг

вторник, 9 Април, 2019 - 14:50

 

 

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд, е готов доклад

Анализ на нормативната уредба, от гледна точка на възможностите за гражданско участие на местно ниво при политиката за устройство на територията и развитието на населените места

вторник, 9 Април, 2019 - 16:40

 

 

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд, е готов доклад

„АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО НИВО ПРИ ПОЛИТИКАТА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА“