Вие сте тук

Primary tabs

Онлайн платформа www.betterjustice.bg

понеделник, 29 Юли, 2019 - 14:11

Представяме Ви онлайн платформата www.betterjustice.bg. Тя се разработва по проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, който се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г.