Актуално

15/10/2019 - 18:18
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС отправя покана към гражданите и обществеността за участие в Информационно събитие за разясняване на дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на изл

Платена публикация

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаПУДООС, организира информационни събития за разясняване на дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане над 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията.

Обща стойност на проекта е 23 445 998,00 швейцарски франка /39 858 195,79 български лева/.

  • Швейцарски принос - 19 929 098,00 швейцарски франка /33 879 466,42 български лева/.
  • Национално съфинансиране - 3 516 900,00 швейцарски франка /5 978 729,37 български лева/.

Реализирането на проекта ще доведе до:

  • Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
  • Подобряване на живота на населението в 100 български общини.
  • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.
  • Подобряване на възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата на проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност (665.08 KB, PPTX)

Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата (3.4 MB, PPTX)

повече информация за информационните дни в


ПЛЕВЕН - обява за събитието | съобщение

ПАЗАРДЖИК - обява за събитието | съобщение

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - обява за събитието

ВАРНА - обява за събитието

РУСЕ - обява за събитието

БУРГАС - обява за събитието |

МОНТАНА

СМОЛЯН

ПЛОВДИВ

ХАСКОВО

СТАРА ЗАГОРА

СОФИЯ