Платена публикация

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаПУДООС, организира информационни събития за разясняване на дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане над 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията.

Обща стойност на проекта е 23 445 998,00 швейцарски франка /39 858 195,79 български лева/.

  • Швейцарски принос - 19 929 098,00 швейцарски франка /33 879 466,42 български лева/.
  • Национално съфинансиране - 3 516 900,00 швейцарски франка /5 978 729,37 български лева/.

Реализирането на проекта ще доведе до:

  • Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
  • Подобряване на живота на населението в 100 български общини.
  • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.
  • Подобряване на възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата на проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност (665.08 KB, PPTX)

Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата (3.4 MB, PPTX)

повече информация за информационните дни в


ПЛЕВЕН - обява за събитието | съобщение

ПАЗАРДЖИК - обява за събитието | съобщение

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - обява за събитието | съобщение

ВАРНА - обява за събитието | съобщение

РУСЕ - обява за събитието | съобщение

БУРГАС - обява за събитиетосъобщение

МОНТАНА - обява за събитието | съобщение

СМОЛЯН  обява за събитието | съобщение

ПЛОВДИВ  обява за събитието | съобщение

ХАСКОВО обява за събитието | съобщение

СТАРА ЗАГОРА обява за събитието | съобщение

СОФИЯ обява за събитието | съобщение