Вие сте тук

Primary tabs

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

понеделник, 4 Ноември, 2019 - 10:12

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения за 2020 г. за мерки за информиране в областта на ОСП.

Приканва се представянето на предложения по покана IMCAP – Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2020 г.

Информационен ден СМОЛЯН

понеделник, 4 Ноември, 2019 - 11:17

На 06 ноември 2019 г. от 14:00 ч. в конферентната зала на хотел Кипарис, гр. Смолян, бул. "България" 3А, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС, организира информационно събитие за разясняване на дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Информационен ден ПЛОВДИВ

понеделник, 4 Ноември, 2019 - 11:19

На 07 ноември 2019 г. от 14:00 ч. в конферентна зала Вагнер на хотел Лайпциг, гр. Пловдив, бул. "Руски" 70, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС, организира информационно събитие за разясняване на дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.