Вие сте тук

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Дата на публикуване: 
вторник, 21 Август, 2018 - 16:32

Подходът ЛИДЕР въведе две радикални иновации в Европа. Първата е териториалният подход „от и за“ местното население като фактор за овластяване на местните хора и средство за изработване и прилагане на стратегии в селските райони на принципа „отдолу-нагоре“. Инструмент за това са местните инициативни групи (МИГ). Поне на терория този инструмент осигурява участието на социалните и икономическите заинтересовани страни. Така ЛИДЕР изпълнява двойна роля – от една страна, насърчава нов вид управление в селските райони, а от друга задейства процес на учене и изграждане на капацитет за местното общество и неговите най-представителни и динамични членове. Едновременно с това процесът на вземане на решения за местното развитие се демократизира.

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР, и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.

Цялата статия можете да прочете на сайта на проекта "Бъдещите лидери в селското стопанство".