Вие сте тук

Консултация относно годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2014 година

Дата на публикуване: 
понеделник, 16 Декември, 2013 - 13:08

Във връзка с изготвянето на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Eвропейския съюз за 2014 година, дирекция „Координация по въпросите на ЕС” в администрацията на Министерския съвет инициира провеждането на консултация за събиране на мнения сред заинтересованите страни.

„Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз” е документ, който съдържа приоритети и общи насоки на българските позиции по стратегически въпроси на ЕС за период една календарна година. Тя се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерският съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия, когато участва в разработването и приемането на актове на ЕС.

Програмата се разработва в съответствие с приоритетите на поредната тройка Председателства на Съвета на Европейския съюз - в случая ирландско, литовско и гръцко, както и с Работната програма на Европейската комисия за 2014 г.

Цялата информация за Годишната програма за 2014, както и как да споделите мнението си, може да видите тук.