Вие сте тук

Със средства от ЕИБ ще се подпомага националното съфинансиране на проекти по оперативните програми

Дата на публикуване: 
сряда, 19 Ноември, 2014 - 11:57

Министерският съвет одобри проекта на Финансов договор между България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 (СПЗ)“ и упълномощи министъра на финансите да го подпише. Това стана ясно от съобщение, разпространено от пресслужбата на МС.

В Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., е предвидено през следващия програмен период да бъдат осигурени средства от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проектите, които ще се изпълняват в рамките на оперативните програми. С чл. 74 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. е даден мандат за провеждане на преговори и сключването на финансов договор за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г., при условие за последваща ратификация.

С подписването на Финансовия договор между България и ЕИБ ще се осигурят допълнителни средства, които ще подпомогнат правителството при осигуряването на националното съфинансиране по проектите, реализирани със средства от фондовете на ЕС в рамките на оперативните програми. По този начин ще се гарантира тяхното изпълнение и успешното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Това ще допринесе за развитието на железопътната, пътната инфраструктура и интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС, за подобряването на системите за управление на водите и отпадъците и постигането на устойчив и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.