Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Дата на публикуване: 
сряда, 4 Март, 2015 - 10:03
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК обявява конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по конкурс: №: CEF-Energy-2015-1

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения по конкурса е 100 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 29 април 2015 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес в Интернет:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_calls_for_proposals_2015.htm