Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

Дата на публикуване: 
вторник, 19 Май, 2015 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 май е публикувана покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2015 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-JTI-2015-01.

Работният план, който включва предвидените крайните срокове и бюджет за дейностите, е достъпен на уебсайта на портала за участниците:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

заедно с информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.