Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Работния план за 2016 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

Дата на публикуване: 
вторник, 19 Януари, 2016 - 10:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2016 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2).

Работният план, в който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на портала на участниците. Там можете да намерите и информация за условията на поканата, свързаните дейности и насоки за кандидатите как да подават предложения.

Ако е необходимо, цялата тази информация ще бъде актуализирана на портала на участниците.