Вие сте тук

ЕК продължава да иска резултати от България

Дата на публикуване: 
вторник, 26 Януари, 2016 - 11:27

Eвропейската комисия възприема положително идеята България да бъде подпомогната от европейски експерти в реформата на правосъдието. Това се посочва в черновата на доклада на ЕК за България по механизма за сътрудничество и проверка, който ще бъде представен официално в сряда, съобщава БТА.

Комисията отбелязва, че много от препоръките, отправени в миналогодишния доклад, остават в сила.

В положителна светлина са коментирани приетите стратегии за реформа на съдебната власт и за борба с корупцията, както и промените в Конституцията. Отчетени са положително инициативите на правителството за пресичане на корупцията в администрацията, както и действията за подобряване на системата за случайно разпределение на делата.

Според ЕК стратегиите за съдебна реформа и за борба с корупцията са добра основа за действие. През настоящата година предизвикателство ще бъде приложението на стратегиите и постигането на резултати, се посочва в проектодокумента.

ЕК отбелязва, че приетите конституционните изменения, макар и променени спрямо първоначалния им вид, представляват важна стъпка към реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС). Комисията изразява очакването всички конституционни промени да бъдат отразени в бъдещото законодателство. Изразено е очакването стратегията за борба с корупцията да бъде гласувана от Народното събрание.

Бавният напредък по разследванията на случаи на корупция по високите етажи на властта и колебливата реакция, съпътствала събитията около Софийския градски съд, подкопават доверието на обществото във възможностите за възтържествуване на правосъдието, се посочва в текста.

Комисията определя като окуражаващ факта, че мнозина съдии са говорили открито в подкрепа на съдебната реформа. Според комисията това е "здравословен признак" за появата на нова култура сред магистратите.

Отчитат се постижения в управлението на съдебната система със започнатите промени във ВСС и в Инспектората към Съвета. Комисията препоръчва преоценка на натовареността на съдилищата в страната, за да бъде постигнато по-добро качество на тяхната работа.

Комисията очаква ясен график за въвеждането на електронното правосъдие, както и за пристъпването към дисциплинарни мерки за работещите в съдебната система по ясни и обективни показатели. Настоява се за оценка на дисциплинарната практика на ВСС от 2012 г. насам.

Според Комисията е необходимо да бъдат взети мерки освен за корупцията на високо равнище, както и в държавната администрация, така и срещу корупцията на ниски нива в МВР.

Комисията изразява очакването нашата страна да покаже последователни резултати с влезли в сила присъди по дела, свързани с тежката организирана престъпност. ЕК препоръчва тази година нашата страна да продължи с реформите в съда и прокуратурата, както и да следи движението на делата срещу тежката организирана престъпност и изпълняването на присъдите.

Изразено е очакването да се подобри системата за случайно разпределение на делата по начин, който да не предизвиква съмнения и който може да бъде следен от ВСС.

ЕК препоръчва ВСС да докаже, че взима решенията си за назначения в системата прозрачно, по ясни изисквания за качествата на назначаваните. Комисията отбелязва, че се запазва необходимостта от промени в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния закон, както и че правителството вече е предприело най-спешните мерки.

Препоръчва се да бъдат приети законови изменения, които да осигурят действието на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

ЕК препоръчва да има повече отчетност на главния прокурор и критикува липсата на цялостни разследвания и достатъчна отчетност на отделните прокурори.

Според ЕК специализираните съд и прокуратура вече показват резултати, но се отбелязва, че са необходими повече присъди.