Вие сте тук

Мюсюлманите в Испания подготвят нов учебен предмет в основното образование, целящ предотвратяване на джихадизма

Дата на публикуване: 
вторник, 12 Април, 2016 - 12:26

Испанската ислямска комисия вече е подготвила 12 учебника, получили одобрението на Главна дирекция за оценка и териториално сътрудничество.

Мюсюлмански ученици в испанските основни училища и гимназии ще се научат да разпознават и отхвърлят радикалистичните идеи в часовете по мюсюлманска религия, като по този начин се цели да бъде предотвратено терористичното насилие. Ислямската комисия на Испания вече е подготвила 12 учебника по материала, който ще се преподава. Той е включен в новата учебна програма за основно и средно образование, одобрена от Главна дирекция за оценка и териториално сътрудничество при Министерството на образованието, културата и спорта.

Новост в основното образование е въвеждането на втори учебен материал, озаглавен „неприкосновеност, достойнство и човешка свобода“, имащ за цел да обогати учениците със стратегии за повишаване на осведомеността, предвиждане, разпознаване и предотвратяване на всяко насилие, и по-специално това от терористичен характер. По този начин, според уточненията в учебната програма, преподаваната материя ще има превантивна роля, тъй като се очаква да намали риска от ранното възприемане на погрешни схващания и заблуди свързани с исляма.

Това е път към нормализиране на живота на мюсюлманите и начин да се избегне всякакъв вид радикализация и объркване“, подчерта президентът на Испанската ислямска комисия, Риай Татари, веднага след публикуването на новата учебна програма в Държавен вестник. Този предмет ще бъде включен в четвъртата година от основното образование. Преподавателите ще имат задачата да запознаят учениците със социалните фактори, влияещи на радикализацията, както и да ги научи да разпознават различните фази на тероризма.

Срещу насилието, основано на пола

Освен отхвърлянето на тероризма, в основното образование избирателен характер ще имат и други учебни занимания, като тези по гражданско и конституционно знание, равенство на възможностите, недискриминация, равенство между половете, предотвратяване на домашното насилие, мирно разрешаване на конфликти и зачитане на човешките права. От друга страна, предметът по ислямска религия в гимназиите ще се стреми да отговори на въпросите на младите хора, основавайки се на историята на исляма, „без догадки и предразсъдъци, така че учениците да добият умение за критичност, да се научат да проверяват и поставят под съмнение всеки един въпрос, дори да поддържат реформаторска позиция по отношение на различни проблематики“.

Междурелигиозен диалог

През първата година е планувано да бъде разгледан междурелигиозния диалог (типове, характеристики, методи и стратегии; анализ, аргументация и превенция), а през втората – международния тероризъм. Въпреки всичко, изготвилите учебната програма са наясно, че единствено знанията, придобити в класната стая не са достатъчни за ефективното предотвратяване на крайното и радикално насилие, макар че все пак могат да намалят риска за младите да възприемат грешни и силно ограничени схващания относно исляма. Освен това, новата учебна програма предвижда да повиши информираността на учениците, изповядващи исляма, за католицизма и юдаизма и по-специално за последните двама папи. Едно от уменията, които трябва да придобият гимназистите с цел повишаване на компетентността им в религиозния диалог, е „описание на някои от папите през XX век и анализ и оценка на понтификата на папа Бенедикт XVI и папа Франциск“.

Коментари на федерациите и ислямските общности

Испанската федерация на ислямските религиозни ръководни органи публикува изявление, в което предупреждава, че „голяма част от федерациите и ислямските общности в Испания не са били предварително уведомени относно учебната програма и нейното съдържание нито от страна на държавата, нито от наскоро назначения г-н Риай Татари без подкрепата на никоя от ислямските организации в страната. От федерацията добавиха, че „Министерството и Татари не са счели за необходимо да информират не само относно съдържанието, но и изобщо за съществуването на преговори за одобрение на учебния предмет“.

Материалът е изготвен от нашия стажант Александра Стефанова по статия на El Mundo