Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурси за разследващи служители

Дата на публикуване: 
четвъртък, 26 Май, 2016 - 10:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

  • EPSO/AD/323/16 – разследващи служители (степен AD 7) за следните профили:
    • Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията;
    • Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки;
  • EPSO/AD/324/16 – разследващи служители (степен AD 9): ръководители на екипи.

EPSO организира конкурсите на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия (най-вече Европейската служба за борба с измамите – OLAF) ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“.

Отговорности:

Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

С този профил се прави подбор за администратори, които ще провеждат разследвания в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията и тежките нарушения, извършени от служители на ЕС.

Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

С този профил се прави подбор за администратори, които ще провеждат разследвания в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

EPSO/AD/324/16 (степен AD 9): ръководители на екипи

С този профил се прави подбор за администратори, които ще ръководят екип от разследващи служители, които работят в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията, тежките нарушения, извършени от служители на ЕС, митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

Ако желаете да кандидатствате, към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO най-късно до 28 юни 2016 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси EPSO/AD/323/16 и EPSO/AD/324/16  (994.59 KB, PDF)