Вие сте тук

На 9 септември представят проект LIMES в Русе

Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 Септември, 2016 - 15:07

На 9 септември 2016 г., от 11:00 ч., в конферентната зала на Хотел „Вега“, ул. Александровска №48, гр. Русе, ще се състои начална пресконференция по проект "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Днес, 8 септември, проектът се представя в румънския град Констанца.

Проектът се финансира по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати по българо-румънския проект.

Основната цел на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: Маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.