Вие сте тук

Програмата на триото Естония-България-Австрия с фокус върху сигурността и икономиката

Дата на публикуване: 
сряда, 14 Септември, 2016 - 10:37

Програмата на триото председателства на Съвета на ЕС в периода юли 2017 – декември 2018 ще отразява реални и изпълними приоритети на държавите- партньори Естония, България и Австрия. Съгласие за това бе постигнато на срещата на Триото и Генералния секретариат на Съвета на ЕС, в която за първи път участва Австрия, след като Великобритания се оттегли от ротационните председателства на Съюза. Срещата се състоя в гр.Талин, Естония. В българската делегация, водена от посланик Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, участваха представители на Министерски съвет и Министерство на външните работи. Toва съобщи официалната страница на Председателството ни - http://www.eu2018bg.bg/

Естония, България и Австрия се информираха взаимно за хода на подготовката си. Нашата делегация подчерта силната ангажираност с председателството на българското правителство и информира участниците в срещата за промяната в координационния механизъм, предложена от премиера Борисов с цел активно включване на всички институции в подготовката.

Участниците бяха единодушни, че програмата на триото ще стъпва върху стратегическите приоритети на ЕС, като отражение върху акцентите ще имат както оттеглянето на Великобритания от ЕС, така и дебатът за бъдещето на Съюза. Те се съгласиха с позицията на българската страна, че е необходимо да се предвидят механизми за гъвкавост и адекватна реакция на политическата динамика в контекста на вътрешните и външните предизвикателства за ЕС.

Триото и Генералният секретариат ще изготвят кратък, фокусиран програмен документ, стана ясно в рамките на дискусията. Работата по програмата в следващите месеци ще отразява споделеното разбиране, че сред важните теми за триото са сигурността и различните й аспекти (включително тероризмът, охраната на границите, отношенията на ЕС със съседите, Източното партньорство) и мерките за стимулиране на икономиката (осигуряване на растеж, заетост, завършване на Единния пазар и на Цифровия единен пазар). Процесът на съгласуване ще продължи във Виена и в рамките на институциите на ЕС, като първият проект на програма на триото, съгласуван с Генералния секретариат на Съвета, ще бъде готов през декември. Ще се проведат консултации и обсъждане на документа с Европейската комисия и Европейския парламент, както и с гражданското общество и анализаторските центрове в трите държави. Програмата ще бъде финализирана през юни 2017, след консултации и със следващото трио (Румъния, Финландия, Хърватия).

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество с Генералния секретариат на Съвета по отношение на обученията за екипите на председателствата. Секретариатът предлага богата гама от безплатни обучения за председателите и заместник-председателите на работни групи, които България, Естония и Австрия ще използват. Установена беше и възможност за сътрудничество при оценката на подготовката на екипите чрез вътрешния за европейските институции Център за оценка на персонала.