Вие сте тук

Покана за предложения за създаване на Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии

Дата на публикуване: 
понеделник, 15 Януари, 2018 - 10:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения за създаване на Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по следната покана: EIT-KICS-2018.

Поканата покрива приоритетните области EIT „Градска мобилност“ (интелигентен, екологичен и интегриран транспорт) и EIT „Производство“ (производство с добавена стойност).

Крайният срок за подаване на предложения е 12 юли 2018 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Информация за условията на поканата, критериите за оценка и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията е достъпна на страницата KICs Call (Покана за ОЗИ) на уебсайта на EIT:

http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics