Вие сте тук

Председателство на Малта на Съвета на Европейския съюз 2017

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Юли, 2016 - 15:42

Председателството на Съвета на Европейския съюз се предава на ротационен принцип сред страните-членки на ЕС на всеки шест месеца и държавата-председател ръководи работата на Съвета. Съветът на ЕС е отговорен за вземането на решения и заедно с Европейския парламент приема законодателството и координира политиките на ЕС.

Председателството е възможност за всяка държава-членка, независимо от нейната площ и от кога е член на ЕС, да въздейства на дневния ред на ЕС и да ръководи инициативите на му. Малта за пръв път ще приеме тази роля от 1-ви януари 2017 до 30-ти юни 2017, като тя и се предава от Словакия.

По план след Малта, Председателството трябваше да се поеме от Обединеното кралство. Но след проведения референдум за излизане от ЕС, Великобритания се отказа от реда си на председател. Това постави някои много сложни въпроси пред страните, които водят Председателството преди или след нея. Съществува възможност Председателството на Малта да се удължи с шест месеца или Естонското и Българското да се преместят напред с половин година. Основен проблем пред тези варианти е, че и трите страни са от „новите” в ЕС и нямат опит в ръководенето на Председателството. От друга страна Белгия вече предложи да поеме овакантеното място на Великобритания. В следващите дни предстои да се вземе решение.

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

Малта ще бъде председател на Европейския съюз за пръв път през първата половина на 2017 година. Около двадесет хиляди политици и граждански служители ще пристигнат в страната ни. Но не всичко ще се отнася до политика. Това е много добра възможност за страната да изложи богатото културно наследство на Малта –връзките й с други страни, наследство от минали поколения и завещание за бъдещите. Културата на Малта обогатява идентичността на страната и в същото време поддържа креативността й и  днес.

Председателството на Съвета на ЕС през 2017 година представлява добра платформа за по-нататъшно засилване на културните основи на Малта. Председателството е платно, върху което художниците могат изобразят Малта в Европа.

Малта е заявила, че няма да пести усилия, за да рекламира съкровищата си и множеството талантливи творци, които са нетърпеливи да оставят своя отпечатък в обществото. По тази причина, на Малтийския Съвет на изкуствата е поверено разработването на широка и разнообразна програма, която включва ангажимента на малтийските художници в Европа и по света.

В продължителност на много векове Малта е имала силни историко-културни връзки с Европа; Председателство предлага възможност да се отбележат тези връзки и да се гради върху тях, като се работи отвъд националните граници, за да могат гражданите да се насладят и да изпитат изкуството и културното наследство на Европа.

Малтийските художници ще имат възможността да представят и подчертаят уникалното качество на културата на Малта и средиземноморският привкус чрез много събития, планирани във всички страни-членки, със спцеален фокус в Брюксел.

Изложението Малта през 2016-2017 ще бъде един от инструментите на групата, отговорна за културната програма на Председателството на Малта на ЕС, която ще бъде ръководена от Малтийския Съвет на изкуствата и който също така ще включва Председателството на Съвета на ЕС 2017, Министерството на външните работи и “MUZA” (Наследство на Малта).

Изложението на Малта ще включва поредица от съвременни танци, музика, визуални изкуства и представления, всички създадени в Малта, които ще бъдат представяни международно от културни организации, малтийските дипломатически представителства отвъд океана, ECoCs, международни фестивали, театри, музеи и други. Тазгодишното издание включва 54 проекта от разнообразни жанрове, включващи танци, музикални творби за младежка публика и, за първи път, визуални изкуства.

За повече информация относно Изложението на Малта, посетете – www.maltashowcase.com

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Председателството ръководи срещите на всяко ниво (и формат) в Съвета, ръководи работата на Съвета върху законодателството в ЕС и насърчават сътрудничеството между страните-членки, както и се грижи за последователността на дневния ред на ЕС и постигането на общи цели. За да стане това, Председателството трябва да действа като честен и неутрален посредник.

Главните задачи на Председателството са:

Да се организира работата на Съвета и да ръководи срещите на всички нива:

Ще има около 1500 събрания на различни нива в Брюксел и Люксембург, както и около 200 срещи в Малта по време на Председателството. Председателството ръководи:

 • Събрания на Съвета на ЕС (с изключение на Съвета на външните работи)
 • Срещи на Комитета на постоянните председатели (КОРЕПЕР)
 • Срещи на работните групи и комитети

Председателството гарантира, че  дискусиите се ръководят коректно и че правилата на Съвета за процедурите и методите за работа да се прилагат правилно.

Да представлява Съвета във връзките с другите институции на ЕС, както и глобално:

Председателството представлява Съвета във взаимоотношенията  с другите институции на ЕС; то си сътрудничи с други страни-членки и Генералният секретариат на Съвета на Европа, Комисията, Европейският парламент и Президентът на Европейския Съвет. Председателството също така представлява Съвета извън ЕС.

Председателството на Съвета на ЕС не се отнася само за политиката. Това е отговорност и уникална възможност за всички страни-членки да работят заедно, да разширят рамките на сътрудничество си и да научат повече за себе си. Ротационното  Председателството дава възможност да опознаем европейското разнообразие и така да се развием по-силни заедно, както и да управляваме, организираме и въздействаме по-добре на бъдещето си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛСКО ТРИО И ПРОГРАМА

Председателско трио

Държавите-членки, работещи в група от по три по работата на Председателството, се наричат „трио” (Или „Председателско трио”)

Тази система е въведана от Лисабонския договор през 2009 година. Триото  задава дългосрочните цели и подготвя общия дневен ред, определяйки темите и главните проблеми, които ще бъдат адресирани от Съвета за осемнадесетмесечен период. В основата на тази програма, всяка от трите държави подготвя своя собствена подробна шестмесечна програма.

В момента триото е съставено от председателствата на Холандия, Словакия и Малта.

Програма на триото –придвижване на стратегическия дневен ред

Малта, заедно с партньорите си в триото (Холандия и Словакия), участваше в изготвянето на дейностите в програмата на Съвета за осемнадесетмесечния период между януари 2016 и юни 2017, основана върху поредица от приоритети с изричното цел да се погрижи определени проблеми да получат съответното внимание.

В изготвянето на програмата, трите председателства бяха насочени от петте приоритета на Стратегическия дневен ред, приет от Европейския съвет през юни 2014 година.

 • Съюз за създаване на работни места, икономически растеж и конкурентоспособност
 • Съюз, който осигурява права и защитава всичките си граждани
 • Енергиен съюз с поглед към бъдещето на политиката на климата
 • Съюз на свобода, сигурност и справедливост
 • Съюзът като силен глобален участник

Място на провеждане на Малтийското председателство

Всички неофициални срещи на министрите, както и други срещи и конференции на високо ниво, ще се състоят в Двореца на Великия Магистър във Валета.

Дворецът на Великия Магистър е административният център на Малта вече почти три и половина века. Дворецът, построен през 1571 година, е бил седалището на Великия Магистър на рицарите хоспиталиери на Св. Джон и по-късно, по време на колониалния период на Великобритания, е служил като дворец на губернатора. Това е бившият дом на Камарата на председателите на Малта и кабинетът на президента на Република Малта.

 

ПАРТНЬОРИ

Изисквания на Предложенията на рекламното спонсорство във връзка с Председателството на Малта в ЕС 2017

Парламентарният секретариат за Председателството на ЕС 2017 и фондовете на ЕС, в рамките на Министерството за европейските отношения и осъществяването на Предизборната програма, приема предложения за спонсорство от търговски дружества във връзка с предстоящото Малтийско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2017 година.

Правителството на Малта е убедено, че Председателството предлага възможност да се дадат ключови послания за нашата икономика, нашето общество, нашия подход към предизвикателства и нашата политическа визия. То също така предлага възможност за културно популяризиране и за тази цел се разработва културна програма на Председателството, която ще предложи възможност за излагане на уникалните и многостранни аспекти на нашата съвременна култура и наследство.

Възможности на спонсорството

Правителството вярва, че Председателството предлага уникална и безценна възможност за изложба и реклама на Малта и за тази цел Парламентарният секретариат за Председателството на ЕС 2017 и фондовете на ЕС приканва към предложения за спонсорство. (Очаква да получи оферти за спонсорство на програмата на Председателството)

За да бъде успешно Председателството, малтийските компании са добре дошли да дарят и допринесат със стоки, услуги или финансови средства. Областите, в които звеното, отговарящо за Председателството на ЕС, приема дарения включват:

 • Транспортни услуги
 • Стоки и услуги, свързани с информационните технологии
 • Услуги свързани с телекомуникации
 • Логистични услуги
 • Кетъринг и домакинство
 • Текстилни продукти
 • Висококачествени подаръци и сувенири

Други сфери могат да се разработят по време на програмата. Възможно е в процеса на работа да се идентифицират и други области на взаимодействие.

В замяна на подкрепата, спонсорите ще разчитат на привилегии по отношение на презентиране на техните продукти или услуги. По време на Председателството, Малта ще бъде домакин на близо 170 събрания и събития, на които се очаква да бъдат гости около 11 000 делегати от всички страни-членки на ЕС, докато други 15 000 делегати ще посетят събитията в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.