Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

Дата на публикуване: 
петък, 7 Юни, 2019 - 11:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за администратори в следните области:

 • Конкурентно право;
 • Финансово право;
 • Право в областта на икономическия и паричен съюз;
 • Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС;
 • Защита на евромонетите срещу фалшифициране.

Работата включва следните задачи, без да се ограничава само до тях:

 • провеждане на разследвания: събеседвания с участници на пазара, изготвяне и анализиране на въпросници за проучване на пазара, преглед на вътрешни документи;
 • извършване на правни и икономически анализи;
 • изготвяне на решения и на предложения за политиката;
 • представяне на делата и на предлаганите насоки пред йерархията и комисаря;
 • оказване на съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (ЕС);
 • участие в различни работни групи по въпроси, касаещи политиката, законодателството и др.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

 • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава  членка на ЕС;
 • Да сте изпълнили задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба;
 • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 юли 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/374/19 – администратори (AD 7) (966.96 KB, PDF)