Вие сте тук

Информационен ден ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 
неделя, 13 Октомври, 2019 - 12:24
Дата на събитието: 
понеделник, 14 Октомври, 2019 - 09:30

На 14 октомври 2019 г./понеделник/, от 09:30 ч. в конферентната зала на хотел ТРАКИЯ гр. Пазарджик, пл. "Възраждане" № 1, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаПУДООС, организира информационно събитие за разясняване на дейностите по проект:

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане над 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията.

Обща стойност на проекта е 23 445 998,00 швейцарски франка /39 858 195,79 български лева/.

Швейцарски принос - 19 929 098,00 швейцарски франка /33 879 466,42 български лева/.

Национално съфинансиране - 3 516 900,00 швейцарски франка /5 978 729,37 български лева/.

Реализирането на проекта ще доведе до:

  • Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
  • Подобряване на живота на населението в 100 български общини.
  • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.
  • Подобряване на възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата на проекта.