Вие сте тук

Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа

Дата на публикуване: 
сряда, 22 Януари, 2020 - 17:34

Европейската комисия представи на 22 януари 2020 идеите си за подготовката на Конференцията за бъдещето на Европа, която трябва да стартира в Деня на Европа на 9 май 2020 г. и да продължи две години. Това съобщиха от пресслужбата на ЕК.

С приетото съобщение Комисията дава своя принос за вече оживения дебат във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа — проект, обявен в политическите насоки (PDF) на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, благодарение на който европейците ще разполагат с по-добра възможност да споделят мнението си за действията на Европейския съюз и отражението на тези действия върху живота им. Конференцията ще се основава на предишния опит, като например диалозите с гражданите. Същевременно с нея ще се въведе широк набор от нови елементи, за да бъдат обхванати повече хора и да се укрепят начините, по които те могат да определят бъдещите действия на ЕС. Конференцията ще осигури възможност за провеждане на открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с граждани с различен произход и от всички прослойки на обществото. Комисията се ангажира с предприемането на последващи действия във връзка с резултатите от този дебат.

Комисията предлага две паралелни работни направления за дебатите. Първото трябва да е съсредоточено върху приоритетите на ЕС и върху резултатите, които Съюзът трябва да се стреми да постигне; сред тях са борбата с изменението на климата и екологичните предизвикателства, икономика, която работи в полза на хората, социална справедливост и равенство, цифрова трансформация на Европа, утвърждаване на нашите европейски ценности, засилване на ролята на ЕС на световната сцена, както и укрепване на демократичните основи на Съюза. Второто направление трябва да бъде насочено към разглеждането на теми, които са свързани конкретно с демократичните процеси и с институционалните въпроси: по-специално системата за водещите кандидати и транснационалните листи за изборите за Европейски парламент.

Председателят на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайензаяви: Хората трябва да заемат централно място във всичките ни политики Затова ми се иска всички европейци да допринасят активно за Конференцията за бъдещето на Европа и да играят водеща роля за определянето на приоритетите на Европейския съюз. Можем да изградим своя бъдещ Съюз единствено ако действаме заедно.

Дубравка Шуица, заместник-председател, отговарящ за демокрацията и демографията, заяви: Трябва да се възползваме от създалата се динамика покрай високата избирателна активност по време на последните европейски избори и свързаната с това необходимост да се предприемат действия.Конференцията за бъдещето на Европа е уникална възможност да помислим заедно с гражданите, да ги изслушаме, да поемем ангажименти и да дадем отговори и обяснения. Ще засилим доверието между институциите на ЕС и хората, на които служим. Това е нашата възможност да покажем на хората, че техният глас е от значение в Европа.

Нов обществен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат

За Комисията Конференцията е форум, в който взаимодействието се осъществява от долу нагоре и който е достъпен за хората далеч отвъд европейските столици, от всички краища на Съюза. Другите институции на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, регионалните и местните органи и гражданското общество са поканени да се присъединят. Многоезична онлайн платформа ще осигури прозрачност на дебата и ще подкрепи по-широкото участие. Комисията се е ангажирала да предприеме най-ефективните действия заедно с другите институции на ЕС, за да може идеите на гражданите и дадената от тях обратна информация да бъдат включени в процеса на вземане на решения в ЕС.

Контекст 

Всички членове на колегиума ще дадат своя принос за успешното осъществяване на Конференцията, като работата на Комисията във връзка с нея ще се ръководи от заместник-председател Шуица с подкрепата на заместник-председател Йоурова в сферата на институционалното направление и заместник-председател Шефчович в областта на прогнозирането и по отношение на междуинституционалния аспект.

Понастоящем Европейският парламент и Съветът също работят върху своя принос за Конференцията за бъдещето на Европа. В своята резолюция от 15 януари 2020 г. Европейският парламентпризовава за открит и прозрачен процес, при който към гражданите и заинтересованите страни се прилага приобщаващ, основан на участието и балансиран подход. Междувременно в заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г. беше отправен призив към хърватското председателство да се заеме с позицията на Съвета. Самото хърватско председателство обяви Конференцията сред приоритетите на председателството си.

След това е изключително важно трите институции да изготвят заедно съвместна декларация, за да определят концепцията, структурата, обхвата и графика на Конференцията за бъдещето на Европа, както и нейните съвместно договорени принципи и цели. По-нататък ще бъде възможно тази декларация да бъде подписана от други поддръжници, включително институции, организации и заинтересовани страни. Националните и регионалните парламенти и участници играят важна роля за Конференцията. Те трябва да бъдат насърчавани да организират свързани с нея мероприятия. В изложените днес идеи Комисията подчертава ангажимента си да предприема последващи действия във връзка с резултатите и препоръките от различните разисквания.

Комисията предлага официалното начало на Конференцията да бъде дадено в Деня на Европа на 9 май 2020 г. — 70 години след подписването на Декларацията на Шуман и 75 години след края на Втората световна война.

За повече информация 

Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа

Въпроси и отговори