Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм“

Дата на публикуване: 
вторник, 5 Ноември, 2019 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
 • Европейски университети
 • Алианси на познанията
 • Секторни алианси на уменията
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Проекти за диалог с младежта

Дейности „Жан Моне“:

 • Катедри „Жан Моне“
 • Модули „Жан Моне“
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
 • Мрежи „Жан Моне“
 • Проекти „Жан Моне“

Спорт:

 • Партньорства за сътрудничество
 • Малки партньорства за сътрудничество
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави – кандидатки за членство в ЕС: Турция, Северна Македония и Сърбия.

Общият бюджет, предвиден за поканата, възлиза на 3 207,4 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 943,3 милиона евро;
 • Младеж: 191,9 милиона евро;
 • „Жан Моне“: 14,6 милиона евро;
 • Спорт: 57,6 милиона евро.

Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните Работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключова дейност 1:

 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на висшето образование – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2020 г., 12:00 ч.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 13 февруари 2020 г., 17:00 ч.

Ключова дейност 2:

 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 24 март 2020 г., 12:00 ч.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2020 г., 12:00 ч.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2020 г., 12:00 ч.
 • Европейски университети – 26 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Алианси на познанията – 26 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Секторни алианси на уменията – 26 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 5 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 5 февруари 2020 г., 17:00 ч.

Ключова дейност 3:

 • Проекти за диалог с младежта:
  • 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
  • 30 април 2020 г., 12:00 ч.
  • 1 октомври 2020 г., 12:00 ч.

Действия по инициативата „Жан Моне“:

 • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 20 февруари 2020 г., 17:00 ч.

Действия в областта на спорта:

 • Партньорства за сътрудничество – 2 април 2020 г., 17:00 ч.
 • Малки партньорства за сътрудничество – 2 април 2020 г., 17:00 ч.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел – 2 април 2020 г., 17:00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – EAC/A02/2019 (507.65 KB, PDF)