Вие сте тук

борбата с измамите

Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

сряда, 27 Април, 2016 - 10:39

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС.

Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Subscribe to борбата с измамите