Вие сте тук

Договор за функционирането на Европейския съюз

Член 50 от Договора за Европейския съюз

петък, 24 Юни, 2016 - 12:03

Член 50

1. Всяка държава-членка може да реши, в съответствие със своите конституционни изисквания, да се оттегли от Съюза.

Subscribe to Договор за функционирането на Европейския съюз