Вие сте тук

EK

Покана предложения по Програма „Еразъм+“

понеделник, 16 Октомври, 2017 - 10:54

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ - KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО).

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

четвъртък, 15 Октомври, 2015 - 10:55

В Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, „КА3 – Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка“.

Покана за предложения относно потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР

петък, 8 Май, 2015 - 10:45

В Официалния вестник на ЕС от 8 май е публикувана покана за представяне на предложения - Европейска комисия - ГД „Регионално развитие“ – Помощ за няколко региона за оценка на потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР.

С поканата за представяне на предложения, публикувана на:

Subscribe to EK