Вие сте тук

Споразумение за партньорство

Разходните планове на държавите членки са насочени към целите на стратегията „Европа 2020“, но мерките за измерване на изпълнението са прекалено сложни

петък, 7 Април, 2017 - 13:40

Според нов доклад на Европейската сметна палата, публикуван на 5 април, въпреки някои първоначални трудности, разходните планове, съгласувани между Комисията и държавите членки на ЕС, успешно са определили националните нужди от инвестиции, целите и планираните резултати. Те са насочени също така в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. Разработени са били обаче ненужно голям брой показатели за изпълнението, а някои важни определения не са били хармонизирани.

Коментари на ЕК по Споразумението за партньорство с България

вторник, 10 Юни, 2014 - 11:26

Коментарите, са направени в контекста на Общия регламент (1303/2013) и специфичните регламенти по отделните фондове. Коментарите отразяват Специфичните препоръки към България за 2013 г., приети от Съвета на 9 юли 2013(Специфичните препоръки), и подкрепящите ги анализи и са базирани на Позицията на службите на ЕК за използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г.

Subscribe to Споразумение за партньорство