Вие сте тук

Европейският орган за безопасност на храните търси членове на Управителния съвет

Европейският орган за безопасност на храните
Дата на публикуване: 
понеделник, 27 Май, 2019 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността „член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е елемент от централно значение в системата на ЕС за оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите. Този орган бе създаден с цел да предоставя научни консултации и научна помощ за законодателството и политиките на Съюза във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите, както и по тясно свързани с това въпроси в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията. Той предоставя независима информация по посочените въпроси и сигнализира за наличието на рискове. Освен това в неговите задължения се включва и изготвянето на научни консултации в редица сфери на правото в областта на храните и фуражите винаги когато законодателството на Съюза го изисква, включително по отношение на новите технологии в храните, като ГМО.

Задълженията на Управителния съвет включват в частност:

  • общ мониторинг на работата на Органа, за да гарантира, че той изпълнява мисията и задълженията, които са му възложени в съответствие с неговите правомощия, при условия на независимост и прозрачност;
  • избор на изпълнителен директор от списък с кандидати, изготвен от Комисията, а при необходимост – неговото освобождаване от длъжност;
  • избор на членовете на научния комитет и на групите от експерти, които отговарят за изготвянето на научните становища на Органа;
  • приемане на годишните и многогодишните програми за работата на Органа, както и на общия доклад за годишните дейности;
  • приемане на бюджета на Органа за следващата година, както и на годишния счетоводен отчет за предходната година;
  • приемане на вътрешния правилник и на финансовия правилник на Органа.

Заинтересованите лица се насърчават да кандидатстват чрез онлайн система на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.htm

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 12:00 ч. на обяд брюкселско време на 19 юли 2019 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността „член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“ (452.3 KB, PDF)