Вие сте тук

ХЕРКУЛЕС III

Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

сряда, 27 Април, 2016 - 10:39

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС.

Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Обучение за борба с измамите

сряда, 27 Април, 2016 - 10:27

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Обучение за борба с измамите.

Допустими кандидати

Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ - Юридическо обучение и проучвания

сряда, 27 Април, 2016 - 10:17

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ - Юридическо обучение и проучвания.

Допустими кандидати

Subscribe to ХЕРКУЛЕС III