Вие сте тук

Испания и Мароко изнасят своя модел за антитерористично сътрудничество

понеделник, 4 Април, 2016 - 13:26

Изпълняващият длъжността министър на вътрешните работи, Хосе Фернандес Диас, и мароканският му колега, Мохамед Хасад, се ангажираха да оптимизират работата си в региона на Сахел.

Срещата, която се състоя на 29-ти март между испанския министър на вътрешните работи, Хосе Фернандес Диас, и неговият марокански колега, Мохамад Хасад, приключи с подписването на декларация за намерение за експортиране на модела за сътрудничество между Испания и Мароко по отношение на антитероризма в страните от целия средиземноморски басейн и Сахел (Мали, Алжир, Сенегал, Мавритания…).

Сътрудническата дейност между двете страни е била и продължава да бъде ключова в борбата срещу ислямския тероризъм. От 2014 година двете страни са провели съвместно общо осем антиджихадистки операции, седем от които с участието на Националната полиция и една с Гражданската Гвардия. В резултат са били задържани 23-ма души в Испания и 41 в Мароко. Тези успехи се основават на динамичността на работата, включваща например съвменсти екипи от испански и марокански полицаи - като тези, които вече оперират в Танджер и Алхесирас; съвместни морски патрули; смесени екипи за разследване; общи операции, базиращи се на обмяната на информация и полицейска подготовка.

Успехът на подобни практики води двете правителства до мисълта, че е необходимо те да бъдат спешно адаптирани за региона на Сахел, тъй като, от гледна точка на сигурността, той представлява неразделна част от средиземноморския басейн. Там се наблюдава една непрекъсната ситуация на нестабилност, от която съумяват да се възползват различните терористични фракции и престъпни организации, представляващи реална заплаха за региона.

На срещата между двете делегации, която бе насрочена преди да се случат атентатите в Брюксел на 22-ри март, се даде приоритет на борбата срещу джихадизма. Мароканският министър бе придружен от генералния директор на Национална сигурност и териториален надзор на Мароко, Абделатиф Хаммоуши, който играе ключова роля в отношенията с Испания и Франция в тази област, като освен това се ползва с абсолютното доверие на крал Мохамед Шести. След като преди време бе призован от френския съд по дело за тормоз, през януари миналата година правителството на Франсоа Оланд му вручи титлата „Рицар на Легиона на честта“ с цел да излгади отношенията си с него.

Сътрудничеството с Мароко е един от основните стълбове, на които се изгражда световната борба с тероризма. Испания се старае да поддържа и укрепва тези отношения вече повече от десетилетие, извършвайки ежедневен обмен на информация със своята съседка и работейки по провеждането на съвместни операции за разбиване на джихадистки клетки и предотвратяване на наемането на бойци.

Двете делегации изразиха своето голямо задоволство от ефективността и резултатите, постигнати на оперативно ниво между двете страни, най-вече що се отнася до борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Освен това, бяха обсъдени и други въпроси, като контрола и борбата срещу нелегалната имиграция, полицейското сътрудничество и преминаването през протока.

По отношение на наркотрафика, страните направиха преглед на ефективността на предприетите мерки, които са довели до значително намаляване на трафика на дрога, посредством използването на леки самолети в района на Гибралтарския проток.

Във връзка с миграционните потоци, двете страни, осъзнаващи мащабността на проблема, потвърдиха решимостта си да си съдействат за разработването на цялостен подход, предвиждащ хуманитарност, сигурност и развитие.

Материалът е изготвен от нашия стажант Александра Стефанова по El Pais.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.