Вие сте тук

Националната организация по трансплантации на Испания и Гражданската гвардия откриха измама с български граждани

сряда, 20 Април, 2016 - 15:27

Испанската национална организация по трансплантации и местната полиция откриха, че е била извършена измама със Социалното осигуряване на Испания, което е позволявало на чужденци от източна Европа достъп до националната им донорска система, давайки им възможност да бъдат подложени на диализно лечение и бъбречна трансплантация. По-конкретно, били са разкрити 14 български граждани, получили достъп до списъка на чакащите за трансплантация, след като са били регистрирани в испанската социално-осигурителна система чрез представяне на фалшиви договори за работа. Шест от тях вече са били подложени на операция по присаждане на орган, в резултат на което са причинили разход на стойност 1,5 милиона евро, съобщават местните полицейски органи. Заведено е разследване срещу общо 20 души, между които присъстват и работодателите, оформили фалшивите договори.

Генералният директор на Гражданската гвардия, Арсенио Фернандес Меса, заяви на пресконференция, че операцията по разкриване на измамата е от национална значимост, и обясни, че работата по случая е започнала преди една година, когато от Националната организация по трансплантации са установили наличието на необичаен брой български граждани в списъка на чакащите. „Трудността се състоеше в това да разпознаем пациентите, попаднали там по напълно легален път, от тези, които са дошли в страната специално с тази цел. Причината за това да бъде открита подобна нередност се дължи на забелязания съмнително висок брой“, коментира директорът на организацията, Рафаел Метасанс. В резултат на съмненията за потенциална измама е бил подаден сигнал до съответните органи за започване на разследване по случая.

От общо 14-те български граждани, фигуриращи в списъка на чакащите за бъбречен донор, осем са били все още на диализа, а останалите шест вече са били трансплантирани. Никой от 20-те души, срещу които е заведено разследване, не е бил арестуван. Те обаче се намират под съдебен надзор в Испания в очакване на присъда, като обвинението, повдигнато срещу една част от тях, е за измама на Социалното осигуряване, а останалите шест ще бъдат съдени за фалшива работодателска дейност. Испанските медии съобщават, че престъплението за измама и невярно представяне на факти, с цел получаване на достъп до преимуществата на Социалното осигуряване, може да бъде наказано с до шест години затвор. По мнението на Метисанс, шестимата, подложили се на операцията по присаждане на здрав орган, биха могли да останат в Испания, тъй като е необходимо да бъдат под лекарско наблюдение и да продължат лечението си с финансирани медикаменти.

Според думите на шефа на Групата за организираната престъпност към Организацията на потребителите и ползвателите, не е налице връзка между разкритите случаи на измама и не може да става дума за престъпна организация. Причина за високия брой нарушители е „притегателният ефект“, който е оказала разпространената от „уста на уста“ новина за проявата на подобна хитрост. Той добави, че разследването е дало много позитивни резултати, защото „откритията за измама са направени преди да успее да се създаде престъпна мрежа. Ако това се беше случило, рискът за устойчива криминална деятелност щеше да е много по-голям.“

Испанските медии потвърждават, че подобен туризъм е открит само в областта на Мадрид, но тепърва ще се проведе разследване за съществуването му и в останалите испански провинции.

Материалът е изготвен от нашия стажант Александра Стефанова по El Mundo

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.