Вие сте тук

Европейското космическо изложение гостува в София от 16 до 24 май

четвъртък, 15 Май, 2014 - 11:56

 На 16 май (петък) от 12:30 ч. Европейското космическо изложение на площад „Александър Батенберг“ще бъде официално открито от Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Представителите на медиите ще имат свободен достъп до изложението преди официалното откриване – от 12:00 до 12:30 ч.След успешното ѝ гостуване в 19 европейски града, изложбата ще бъде показана и в София. От 16 до 24 май посетители от всички възрасти ще могат да видят, да докоснат и да преживеят широката гама от иновационни технологии и услуги, които им предлага Космосът. Пътуващото космическо изложение, което показва как космическите дейности и приложения се отразяват пряко върху ежедневието на гражданите.Чрез уникални интерактивни, образователни и увлекателни екрани изложението ще насочи вниманието към ползите от инвестициите в Космоса.Европейското космическо изложение ще бъде отворено от понеделник до петък от 10:00 – 20:00 часа, а в събота и неделя до 22:00 часа. Входът е свободен и цялата информация ще бъде представена на няколко езика.

В момента европейската космическа промишленост се оценява на 5,4 милиарда евро годишно и осигурява работа на над 31 000 висококвалифицирани работници. Чрез инвестициите в ключови програми на ЕС като „Галилео“ и „Коперник“ европейските граждани ще се възползват от многото услуги и приложения, които откриват възможности за световна търговия и съдействат за създаване на работни места и за реализиране на икономически растеж.

Благодарение на „Галилео“ Европа притежава собствена ултрамодерна спътникова навигационна система, а това ще осигури много ползи за нейната икономика и за ежедневието на европейските граждани. От 2014 г. системата от спътници на „Галилео“ ще съдейства за подобряване на услугите, свързани с позиционирането, като се започне от автомобилната навигация и се стигне до управлението на транспортни паркове, до базирани на местоположението и спешни услуги. Услуги, за които времето е изключително важно, като банкови трансакции, оптични и електрически мрежи, също ще станат по-надеждни и стабилни.

.

За допълнителна информация:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.