Вие сте тук

Светослав Малинов за приоритетите си като евродепутат

сряда, 14 Март, 2012 - 13:33

• Какви ще бъдат основните ви приоритети като член на комисията по вътрешни работи, граждански свободи и правосъдие?

За България това е „шенгенската" комисия. Ще направя всичко възможно в разговори със скептичните към България колеги, да ги убедя, че нашата страна е готова за членството си в шенгенското пространство. Надявам се, разбира се и българското правителство да помогне в тази ми дейност. Иначе това е комисията, която се занимава с механизмите на държавите да гарантират справедливост и да защитят свободата на своите граждани - неща, които за Европа са абсолютна ценност, но по които в България има още какво да се желае.

• Смятате ли за оправдана позицията на Нидерландия срещу присъединяването ни към Шенгенското пространство?

Искреното ми опасение е че това не е само позиция на Нидерландия, а както често става, позиция на няколко държави, чиито говорител се явява Нидерландия. Така че нещата изглеждат много по-сериозни. Преди няколко седмици си позволих да направя прогнозата, че следващият мониторингов доклад за България ще бъде още по-лош. За да се получи обрат в отношението към България в рамките на идните няколко месеца, трябва да започне дебат върху нуждата от промени в Конституцията. Началото на такъв дебат, заедно с оставката на г-н Цветанов като пряко отговорен за шенгенските изисквания наистина ще създадат у европейските партньори усещането, че има политическа воля за промяна.• ЕП връчи наградата „Сахаров" за миналата година на активисти от „Арабската пролет". Смятате ли, че Парламентът трябва да играе по-голяма роля и на Арабския полуостров. Вие лично какво смятате за собствен приоритет като член на делегацията за Арабския полуостров?

Наистина присъствието ми в тази делегация се дължи на огромния ми интерес, политически, но и научен, към тези преходи към демокрация, които започват в арабския свят. Крайно време е в България да се създаде аналитичен център за арабските страни, който да информира на по-високо ниво и да формулира националните интереси. Липсата на такъв център не позволява на хора като мен да бъдат максимално ефективни, с оглед на конкуренцията на другите държави и политически фактори за влияние в арабския свят. Ролята на ЕС в политиката на Арабския полуостров със сигурност трябва да е по-голяма. Европейският дневен ред в областта на миграцията и малцинствата има пряко отношение към политическата ситуация в арабските страни. Примерът с остров Лампедуза по време на събитията в Либия е пресен. Винаги е по-добре да влияеш на причините, вместо да търсиш път да се справиш със следствието.

Европа трябва да излъчи и силна позиция по темата Сирия. Там загиват хора, цивилни граждани. Хуманизмът е основен стълб на Европейската идея, затова политическа Европа е длъжна да реагира винаги в защита на човешкия живот.

• В България често се коментира, че евродепутатите ни трябва да действат единно по определени въпроси, свързани със страната ни. Има ли области, в които не бихте подкрепили позиции на останалите ни евродепутати. В същото време по кои въпроси не бихте приели позицията и на групата на ЕНП?

Има теми, които са български национален приоритет. Да бъдем единни по тях като избрани представители на българите е въпрос на политическа зрялост. Такъв въпрос е защитата на интересите на българите в Цариброд и Босилеград в преговорите за членство на Сърбия в ЕС. Надявам се всички колеги от България да проявим еднаква твърдост. Наш дълг, дори бих казал наш завет е да гарантираме истинска европейска перспектива на нашите сънародници западно от границата.

По други теми водеща е не националната, а ценностната принадлежност - например АКТА. Като десен човек, живял при диктатура, няма как да допусна заплаха за личната свобода на потребителя, за сметка на нечий хипотетичен материален интерес. Няма как да стане.

• Очаквате ли драматични събития в политическия живот в България и Европа през 2012?

Да, това ще бъде решението по казуса АЕЦ Белене, с огромни политически, икономически и екологични последици - триумф или поражение за националната ни независимост и за онези хора, които поставят тази независимост като основна ценност.

Ще продължи преформулирането на Европейското единство под натиска на кризата. Европа може да излезе по-силна, по-структурирана и по-смислена, ако стъпките през следващите месеци са правилни. Изисква се политически кураж.

• Какви, според Вас, трябва да са основните приоритети на България за следващия програмен период 2014-2020?

Изкушението при такъв въпрос днес е да се говори за икономика. Като преподавател, който продължава всеки понеделник да влиза в аудиторията сред своите студенти обаче, вярвам, че истински стратегически приоритет е образованието - достъпно и качествено. Няма да станем богата нация, ако продължим да изнасяме евтин труд на хора с ниска квалификация. Само доброто образование ще създаде конкурентни личности, които да работят престижни професии и да получават високи доходи.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.