Вие сте тук

Българските евродепутати: Андрей Ковачев

вторник, 17 Юни, 2014 - 17:59

Портал ЕВРОПА продължава своята работа по популяризирането на ролята на Европейския парламент в ежедневието на европейските граждани. За нас е особено важно да представяме работата на българските евродепутати обективно.

По случай началото на новия мандат искаме да представим 17-те депутати на ЕП от България чрез кратък, еднакъв за всички, въпросник.

 

Пръв на нашите въпроси отговори евродепутатът Андрей Ковачев (ЕНП-ГЕРБ). Ето и неговите отговори:

 

Моля, представете се в 140 знака

Казвам се Андрей Ковачев. След над десет години международен  икономически опит, разочарован от ситуация у нас от 2006 г. участвам в политическия живот на България.

Към коя парламентарна група ще се присъедините в ЕП за мандата 2014 – 2019?

Както и досега ще бъда част от Групата на Европейската народна партия.

Кое е общото между Вашата българска политическа платформа и тази, към която се присъединявате в ЕП?

ПП ГЕРБ е част от политическото семейство на Европейската народна и застава зад политики, които насърчават икономическата дейност, малките и средни предприятия и гарантират просперитета на гражданите. Не даваме празни обещания за социални придобивки и не трупаме дълг. Ние провеждаме политики, които стимулират нови и ефективни предприятия, защото те генерират икономическия растеж, създават работни места и, в крайна сметка висок жизнен стандарт и сигурност за гражданите. 

В коя област мислите, че ще сте най-полезни?

Ще продължа да работя по две основни теми, които пряко засягат българските граждани и техните права - 1.  проблемите на българските общности, останали по стечение на историческите обстоятелства извън пределите на страната - в Република Македония, Сърбия, Украйна, Молдова, както и на българите, напуснали Родината ни, бягайки от комунистическата диктатура и доминирания от нейната номенклатура преход, и 2. достъпът на пациентите до качествено здравеопазване.  

В кои комисии и делегации на ЕП бихте искали да се присъедините?

Приоритетите, които съм си поставил, предполагат работа в Комисията по външни работи, Подкомисията по човешки права и Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Кое е основното предизвикателство пред Европейския съюз?

Реалността на световните пазари - за да сме богати, трябва да участваме в тях и да се състезаваме с тези, които произвеждат по-евтини и по-качествени стоки от нас. Затова основната ни задача е да сме конкурентоспособни. А истината е, че нито една страна-член на ЕС не може да постигне нужната конкурентоспособност сама. Европейският съюз е инструмент, който помага на страните-членки да постигат сравнителни пазарни предимства. Той не е съвършен - вътрешният пазар в редица области - дигитални технологии, услуги, Енергиен съюз - трябва да бъде завършен. Взимането на решения трябва да улеснява, а да не пречи на общите политики. Това са непосредствените ни задачи и решаването им минава през изграждането на федерална Европа.

Кое е основното предизвикателство пред членството на България в ЕС?

България има много да наваксва. Успешното усвояване на средствата от еврофондовете благодарение на работещата система, която създаде правителството на ГЕРБ трябва да продължи. Но последните мерки на Европейската комисия за временно спиране на плащания по Оперативните програми говорят за сериозни нарушения, които допуска сегашното правителство. Тревожен е и фактът, че подготовката на новия програмен период 2014-2020 г. е в ръцете на правителството на БСП и ДПС, което няма доверието на гражданите. Една от причините "коалиционните партньори" да бавят оставката си е да печелят време и да насочат средствата на европейската солидарност за следващите седем години към партийните си каси. България пропуска поредния си шанс за развитие според истинските нужди на бизнеса и гражданското общество!

По какъв начин смятате да общувате със своите избиратели?

Както и досега, винаги ще търся позициите на гражданите и техните организации, защото те помагат в работата ми. Винаги съм отворен да разговаряме по техните проблеми и за възможностите, които им предлагат политиките на ЕС.

Ако изберете социалните мрежи: кои и как могат да се свържат с Вас гражданите?

Активен съм в профила ми във Facebook на адрес https://www.facebook.com/pages/Andrey-Kovatchev/133004451640. Гражданите могат да се свържат с мен и на електронен адрес: andrey.koavtchev@ep.europa.eu, както и да получат информация за работата ми в моя сайт: http://www.andrey-kovatchev.eu/

Кое е нещото, с което бихте искали да се похвалите в края на мандата?

Че съм допринесъл за това към 2019 г. стандартът на живот в България да бъде съизмерим поне със средния в Европа.

Българските общности извън граница да се чувстват защитени и неизоставени от българските избраници.

С повече ангажименти на Европейския съюз към пациентите - цел, по която работя от няколко години. През 2013 г. заедно с българската Национална пациентска организация и Европейския пациентски форум поставихме началото на Партньорство на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване. Това ще бъде платформа за прозрачен експертен диалог на заинтересованите страни - пациентите, лекарите и сестрите, производителите на лекарства и медицинска техника - с тези, които взимат решения. Така проблемите на здравеопазването и възможните решения ще стигнат до европейските институции. Ще продължавам да подкрепям Партньорство в работата ми като евродепутат. Проблемът с неравния достъп до качествена медицинска засяга негативно пациентите във всички страни-членки и затова трябва да намери отговор на европейско ниво.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.