Вие сте тук

Българските евродепутати: Мария Габриел

вторник, 24 Юни, 2014 - 16:02

Портал ЕВРОПА продължава своята работа по популяризирането на ролята на Европейския парламент в ежедневието на европейските граждани. За нас е особено важно да представяме работата на българските евродепутати обективно.

По случай началото на новия мандат искаме да представим 17-те депутати на ЕП от България чрез кратък, еднакъв за всички, въпросник.

Втора на нашите въпроси отговори евродепутатът Мария Габриел (ЕНП-ГЕРБ). Ето и нейните отговори:

1. Представете се в 140 знака

Мария Габриел, евродепутат от ГЕРБ. Заместник-председател на Групата на ЕНП в ЕП, ръководител на българската делегация в ЕНП, заместник-председател на ЕНП Жени.

2. Към коя парламентарна група ще се присъедините в ЕП за мандата 2014 – 2019?

Най-голямата парламентарна група в ЕП – тази на Европейската народна партия (ЕНП)

3. Кое е общото между Вашата българска политическа платформа и тази, към която се присъединявате в ЕП?

Споделяме ценностите за солидарност, зачитане правата на човека, върховенство на закона, спазване принципите на демокрацията, право на свободно движение и сигурност. Споделяме позиция за развитието на България и Европа чрез икономически растеж, създаването на по-добри условия за малкия и среден бизнес, предприемачеството, качествени работни места, инвестиции в образованието и новите технологии.

4. В коя област мислите, че ще сте най-полезни?

Съобразно образованието ми и придобития опит в предишния мандат, това са външната политика, гражданските свободи и правосъдие, визовата политика, равенството на половете.

5. В кои комисии и делегации на ЕП бихте искали да се присъедините?

Комисии, които ще ми позволят да надграждам постигнатото в предишния мандат и да бъда полезна за европейските граждани, сред които са и българските граждани.

6. Кое е основното предизвикателство пред Европейския съюз?

Няколко са първостепенните предизвикателства: борбата с евроскептицизма, необходимостта ЕС да стане политически по-силен,енергийният въпрос, икономическият растеж

7. Кое е основното предизвикателство пред членството на България в ЕС?

Основното предизвикателство е да имаме доверието на партньорите, спазваме общоевропейските правила и бъдем активни във вземането на решения.

8. По какъв начин смятате да общувате със своите избиратели?

Чрез постоянен диалог с тях, както го правех и в предишния мандат.

9. Ако изберете социалните мрежи: кои и как могат да се свържат с Вас гражданите?

С гражданите сме в постоянна комуникация чрез моите профили във Фейсбук и Туитър. Имам уеб сайт, чрез който също могат да се свързват с мен. Координатите ми, като имейл и телефон, винаги са били публични.

10. Кое е нещото, с което бихте искали да се похвалите в края на мандата?

В края на мандата бих искала да се поздравим с една България, чийто глас се чува по-силно в Европа и един още по-силен и стабилен ЕС във вътрешен и външен план.

 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.