Вие сте тук

Българските евродепутати: Ева Паунова

вторник, 5 Август, 2014 - 10:26

Портал ЕВРОПА продължава своята работа по популяризирането на ролята на Европейския парламент в ежедневието на европейските граждани. За нас е особено важно да представяме работата на българските евродепутати обективно.

 

По случай началото на новия мандат искаме да представим 17-те депутати на ЕП от България чрез кратък, еднакъв за всички, въпросник.

 

Отговори на нашите въпроси даде и евродепутатът Ева Паунова (ЕНП-ГЕРБ). Ето и нейните отговори:

Моля, представете се в 140 знака.

В Европейския парламент съм от пет години. Преди това съм работила в Рим, Сидни и София. Завършила съм американския университет „Джон Кабот“ в Рим и съм специализирала в Харвард.

Към коя парламентарна група ще се присъедините в ЕП за мандата 2014 – 2019?

Аз съм най-младият евродепутат от групата на Европейската Народна Партия – най-голямото политическо семейство в Европейския Съюз.

 

Кое е общото между Вашата българска политическа платформа и тази, към която се присъединявате в ЕП?

ГЕРБ е дясно-центристка партия и като такава нейната позиция върху политическия спектрум съвпада с тази на ЕНП. Но още по-важно: ние споделяме ценностите и основните приоритети на Европейската Народна Партия. Нашите политики се основават върху принципите за свободна конкуренция, за възможности за развитие на бизнеса и икономическа стабилност като най-добрата социална политика. Мотото на една от кампаниите на ЕНП за тези европейски избори беше  „Вярваме в хората!” – мото, което се отнася и за философията на ПП ГЕРБ. За това хората ни гласуваха своето доверие – защото ние работим с тях и за тях.

В коя област мислите, че ще сте най-полезни?

Аз имам три приоритета за своя мандат като евродепутат, по които вече съм започнала работа:

За мен е важно да има качествено и достъпно образование за всички, защото смятам, че това е основна предпоставка за справянето с демографската криза, пред която нашата страна и Европа са изправени. България трябва бъде в позицията да предостави възможности за своите млади хора, което да ги накара да останат у нас.

За да могат тези хора да се развиват, на България й трябва проспериращ бизнес – поради което моят втори приоритет е подпомагането на малките и средни предприятия и създаване на благоприятна среда за предприемачеството. Работата ми в  Комисията по икономически и парични въпроси ще бъде съсредоточена върху това.

На трето, но не на последно място, ще работя за финализирането на единния цифров пазар и развитието на дигиталната икономика, като член на  Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. По-конкретно, ще се боря за подобряване на мобилността и конкурентноспособността в рамките на ЕЦП, реформи в законодателството за защита на данните, правото на конкуренция и авторските права. Моя цел е дори и в най-отдалечените селища в България да има бърз и качествен достъп до интернет и информация.

В кои комисии и делегации на ЕП бихте искали да се присъедините?

Член съм в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси на ЕП, за които вече съм работила през последните пет години. Също така съм член на Делегацията за връзки с Китайската народна република и на Делегацията за връзки с Америка. Смятам, че досегашния ми опит в тези комисии, както и в делегацията за връзки с Китай, ще се окаже особено полезен за дейностите ми като евродепутат през следващите пет години.

Кое е основното предизвикателство пред Европейския съюз?

Предизвикателствата пред Европейския Съюз са много – справяне с последствията от икономическата и финансовата криза, осигуряване на икономически растеж и социална стабилност, постигане на по-голяма енергийна независимост и създаване на младежка заетост. Въпреки това смятам, че основното, което ЕС трябва да постигне, е да си възвърне пълното доверие на европейските граждани. На тези европейски избори наблюдавахме ръст в избирателната активност, но е необходимо интересът на европейските граждани към Съюза трябва да бъде повишен. ЕС има реално значение за живота на всеки един от нас и за това е важно да работим заедно за постигане на европейските цели и приоритети. Ако ние повярваме в Европейския Съюз, ако се възползваме от своите права и спазваме своите задължения, ако солидарността и интеграцията се превърнат в основни принципи, ние ще можем да се справим успешно с предизивикателствата, с които тепърва ще се сблъскваме.

Кое е основното предизвикателство пред членството на България в ЕС?

Изключително важно е България отново да спечели доверието на нашите европейски партньори. Ако това не се случи, ние рискуваме да останем в периферията на Европа – не само от гледна точка на социалната интеграция, но и по отношение да икономическото ни развитие. По времето на управлението на ГЕРБ, България беше давана за пример в някои сфери. Правителството на ГЕРБ спазваше стриктна фискална политика и нисък бюджетен дефицит, дори в най-трудните моменти от икономическата криза.

Също така бяха усвоени в пъти повече европейски средства, отколкото предходното правителство - което се усети у нас, но и допринесе за позитивния имидж на България в чужбина. Тази тенденция обаче не се запази през последната година. Редица основни оперативни програми са спряни или са пред спиране, а някои реформи, като например измененията на закона за енергетиката с цел заобикаляне на европейски правила, силно орониха нашата репутация. Ако искаме България напълно да се възползва от своето членство в ЕС, това трябва да се промени.

По какъв начин смятате да общувате със своите избиратели?

Информация за моята дейност е предоставена на интернет страницата ми: www.evapaunova.eu, както и на страницата ми във фейсбук. В бъдеще смятам да публикувам кратки периодични информационни бюлетини относно дейността ми, които да са написани на лесно достъпен език. Всеки може да се свърже с мен и по чрез писмо, електронна поща, телефон, както и

Чрез социалните мрежи. Освен на моята интернет страница данните ми за контакт можете да намерите на интернет страницата на Европейския парламент.

Ако изберете социалните мрежи: кои и как могат да се свържат с

Вас гражданите?

Активна съм във Facebook, twitter и Google+. Профилите ми в  тези медии са достъпни за всички.

Кое е нещото, с което бихте искали да се похвалите в края на мандата?

Бих желала да наблюдаваме осезаем прогрес по моите приоритети: осигуряване на качествено и достъпно образование, подпомагане на бизнеса и развитие на единния цифров пазар. Като най-млад евродепутат от групана на ЕНП ще работя с и за младите и за тяхната успешна реализация.

Също така се надявам да съм довела ЕС малко по-близо до гражданите. Иска ми се всеки един българин, независимо къде се намира и с какво се занимава, да разбира функциите на европейските институции и да знае как Съюзът може да му е от полза. Но най-вече ми се иска да видя една модерна, просперираща България, равнопоставена членка на ЕС.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.