Вие сте тук

Българските евродепутати: Ангел Джамбазки

вторник, 2 Септември, 2014 - 11:24

Сигурността е предизвикателство пред ЕС

Портал ЕВРОПА продължава с представянето на българските евродепутати. Днес е ред на Ангел Джамбазки:

1.           Моля, представете се в 140 знака.

Убеден български националист. На 35 г., родом от София. Завърших „Право“ в Софийския университет. От 2009 г. съм зам.-председател на ВМРО – БНД. Два пъти бях избиран за общински съветник в София.

2.           Към коя парламентарна група се присъединихте в ЕП за мандата 2014 – 2019?

Станах част от групата на консерваторите и реформистите. В последствие бях избран за член на постоянната комисия по култура и образование на ЕП. Участвам в работата и на още три комисии – по външни работи, отбрана и сигурност и на правната комисия.

3.           Кое е общото между Вашата българска политическа платформа и тази, към която се присъединявате в ЕП?

На първо място, стимулирането на малкия и средния бизнес в държавите-членки, което ще осигури стабилен социален статус на живеещите в тях граждани.

От друга страна, групата на консерваторите и реформистите е против тоталната централизация и федерализация на ЕС, т.е. Европейската комисия и Европейският парламент да регулират само основен кръг от отношения, а останалото да бъде в правомощията на националните парламенти и правителства.

4.           В коя област мислите, че ще сте най-полезен?

Аз съм представител на 120-годишната организация ВМРО, която от създаването си е посветила дейността на обединението и благополучието на българския народ. Една от битките ни е защита правата на българите в Македония и Западните покрайнини, днешна Сърбия. И двете държави са кандидат-членки на Европейския съюз. Затова за мен е от огромно значение, че имам възможността да следя напредъка им. Статутът на българите там е ключът на Македония и Сърбия към ЕС. Друга моя кауза е защита на икономическия интерес на България по отношение на средствата от европейски фондове и проекти.

5.           Кое е основното предизвикателство пред Европейския съюз?

Предизвикателство в настоящия момент е работата в сферата на сигурността. В един свят, в който сме свидетели на нова война – говоря за случващото се в Сирия и Ирак и действията на т.нар. „Ислямска държава“, ЕС трябва изключително да преосмисли и засили политиката си, засягаща сигурността на държавите и европейските граждани.

Друга важна задача е да не се допусне обезличаването на отделните нации. Идеята на ВМРО за ЕС е за равнопоставен съюз на суверенни държави, а не за брюкселско-чиновническа форма на федерация, реплика на бившия Съветски съюз.

ЕС трябва да се превърне в икономическа световна сила, която да допринася за развитието на икономиките на всички държави-членки.

6.           Кое е основното предизвикателство пред членството на България в ЕС?

Страната ни е част от европейската общност от 2007 г., но досегашните управляващи, както и представителите в Европейския парламент, не успяха да изградят достоен образ на България. Нашата държава и народ имат над 13 века история, изпълнена със слава и гордост. България има своя огромен принос в световното и европейско културно и историческо наследство, има уникална за ЕС писменост - кирилицата, а българската нация има своята идентичност. Пред българските политици и дипломати стои предизвикателството да превърнат България във фактор – политически и икономически, да излезем от образа на „бедни роднини“.

7.           По какъв начин смятате да общувате със своите избиратели?

Доколкото мога лично. Това е и причината да посветя свободния от задължения към ЕП август на обиколки из България и срещи с хората. Предстои откриване на приемни за граждани в София и други градове, каквито има вече в Македония и в Западните покрайнини.

8.           Ако изберете социалните мрежи: кои и как могат да се свържат с Вас гражданите?

Използвам една от най-популярните платформи – Facebook (https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8/139581756144530?ref=hl). Опитвам се да бъда в непрекъснат контакт с хората, които се обръщат към мен с молби, съвети и благодарности. По принцип се стремя да бъда реален, а не виртуален политик.

9.           Кое е нещото, с което бихте искали да се похвалите в края на мандата?

Ще положа всички възможни ми усилия да не бъда един от представителите в Европейския парламент, за които не се знае нищо друго освен титлата „евродепутат“. Надявам се дейността ми да е работеща, защото скъпо платените туристи в ЕП обезсмислят потенциала на тази институция.

Към момента мога да се похваля с две неща – резолюция с конкретни препоръки за създаване на обща антитерористична политика. Настоявам Комисията и Съвета по линия на „Фронтекс“ да помогнат на България, Гърция, Италия, Испания да се справят с идващата нова бежанска вълна от Ирак и съседните територии, както и започналата информационна кампания за българите в Македония.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.