Вие сте тук

Изявление от Председателския съвет на ЕП относно избора на председател на Европейската комисия

вторник, 27 Май, 2014 - 17:15

На 27 май 2014 бе проведена среща на Председателския съвет на Европейския парламент (състоящ се от председателя на ЕП и от председателите на политическите групи) преди неофициалната вечеря на държавните и правителствени ръководители на ЕС, насрочена за днес. Председателският съвет обяви следното:

Декларация номер 11, отнасяща се до чл. 17.6 и чл. 17.7 от Договора за Европейския съюз гласи „Европейският парламент и Европейският съвет носят обща отговорност за доброто протичане на процедурата за избор на председател на Европейската комисия (…)“.

„Представители на Европейския парламент и на Европейския съвет ще проведат необходимите консултации (…)“.

Според буквата и духа на договора и вземайки предвид резултатите от изборите за Европейски парламент, ние се обявяваме за диалог и консултации между лидерите на политическите групи в Парламента с цел да бъде определен европейският кандидат, който, идвайки от политическото семейство, способно да събере нужното квалифицирано мнозинство в Европейския парламент, да заеме поста на следващ председател на Европейската комисия.

На кандидата на най-голямата група Жан-Клод Юнкер ще бъде представена възможността първи да се опита да събере необходимото мнозинство.

Предвид горепосоченото, ние каним Европейският съвет да започне междуинституционални консултации съгласно Декларация 11.

Процедурата за избор на Европейската комисия може да видите, разяснена, на инфографиката на ЕП тук

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.