Вие сте тук

За избори на 5 октомври се разбраха партиите

петък, 27 Юни, 2014 - 15:17
Тема: 

Предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 5-и октомври. За това са се договорили на консултациите днес лидерите на ГЕРБ, БСП, ДПС.

Това съобщи лидерът на БСП Сергей Станишев, по чиято инициатива бяха проведени консултациите в парламента:

От името на партиите, които взеха участие в консултациите, които проведохме днес по наша инициатива след Консултативния съвет за национална сигурност мога да ви информирам, че беше постигнато съгласие между партиите, участвали в тези консултации да предложим на президента на републиката датата пети октомври за провеждане на парламентарни избори, това е първо. Второ - упълномощихме председателя на Народното събрание да направи среща с президента на републиката за провеждане без отлагане на политически консултации за гарантиране на реализацията на основните приоритети на държавата и преминаването към политическа стабилност. И трето, мога да ви съобщя, че партиите, които участваха в консултациите, ще подкрепят всички действия на държавата, на нейните институции за гарантиране стабилността на банковата система.

И днес парламентът прекрати пленарното си заседание заради липсата на кворум, а парламентарният контрол не се състоя. До тази ситуация се стигна след остър спор между депутати от ГЕРБ и БСП при обсъждането на промени в Наказателния кодекс за отпадането на давността за престъпления на комунистическия режим. Следващото заседание е насрочено за 2-ри юли от 9 часа. Парламентът ще работи до края на сесията, която приключва в края на месец юли.

Информацията е на БНР.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.