Вие сте тук

ЕП одобри състава на парламентарните комисии

Европейски парламент
Дата на публикуване: 
сряда, 2 Юли, 2014 - 16:19

Европейският парламент одобри броя на депутатите, които ще членуват във всяка една от 20-те парламентарни комисии и в 2-те подкомисии в рамките на новия законодателен мандат, съобразявайки се с новото разпределение на политическите сили.

Българските депутати, избрани за членове на комисии (по ред на комисиите), са:

Илхан Кючук - Комисия по външни работи

Неджми Али - Комисия по бюджети

Георги Пирински - Комисия по бюджетен контрол

Владимир Уручев - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Сергей Станишев - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Николай Бареков - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Ева Паунова - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Томислав Дончев - Комисия по регионално развитие

Искра Михайлова - Комисия по регионално развитие

Светослав Малинов - Комисия по култура и образование

Момчил Неков - Комисия по култура и образование

Ангел Джамбазки - Комисия по култура и образование

Емил Радев - Комисия по правни въпроси

Мария Габриел - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Илияна Йотова - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Филиз Хюсменова - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Андрей Ковачев - Подкомисия по правата на човека / Комисия по външни работи

Броят на депутатите във всяка една от комисиите и подкомисиите ще бъде:

Комисия по външни работи: 71 членове

Комисия по развитие: 28 членове

Комисия по международна търговия: 41 членове

Комисия по бюджети: 41 членове

Комисия по бюджетен контрол: 30 членове

Комисия по икономически и парични въпроси: 61 членове

Комисия по заетост и социални въпроси: 55 членове

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: 69 членове

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика: 67 членове

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: 40 членове

Комисия по транспорт и туризъм: 49 членове

Комисия по регионално развитие: 43 членове

Комисия по земеделие и развитие на селските райони: 45 членове

Комисия по рибно стопанство: 25 членове

Комисия по култура и образование: 31 членове

Комисия по правни въпроси: 25 членове

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: 60 членове

Комисия по конституционни въпроси: 25 членове

Комисия по правата на жените и равенството между половете: 35 членове

Комисия по петиции: 35 членове

  Подкомисия по правата на човека: 30 членове

  Подкомисия по сигурност и отбрана: 30 членове

 

Правила за формирането на комисиите

Доколкото е възможно, съставът на комисиите трябва да отразява състава на Парламента. Пропорционалното разпределение на местата в комисия между политическите групи не трябва да се отклонява от най-близкото съответно цяло число.