Вие сте тук

АЕЖ: Промените в НК в защита на банките са грубо нарушение на свободата на изразяване

четвъртък, 3 Юли, 2014 - 13:42
Тема: 

Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) категорично възразява срещу приемането от Комисията по правни въпроси на Народното събрание на предложението за изменение на Наказателния кодекс, внесено от народния представител Йордан Цонев.

Мотивирано от идеята за по-добра защита на банковата система, това предложение е скандално и представлява налагане на пълна цензура върху всякаква информация, отнасяща се до банките:

"Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години".

Наред със заблуждаващата и невярната информация, която и сега се преследва от закона, въпросното предложение въвежда твърде широкия като обхват израз “други сведения”. Това практически означава, че за банките би могло да се пише и говори или добро, или нищо. Журналистите биват лишени от основната си функция – да разкриват и изобличават нередностите в тази сфера от обществения живот. Нещо повече, криминализирането на разпространяването на „други сведения“ за финансовите институции поставя под риск от подвеждане под наказателна отговорност коментатори и експерти от банковия сектор и практически всички граждани, пожелали да изразят мнение или да поискат адекватни отговори относно стабилността на своите лични и публичните финанси.

Освен, че са в разрез с членове 39, 40 и 41 от Конституцията на Република България, подобни мъгляви законови формулировки представляват грубо нарушение на Европейската конвенция за правата на човека (чл.10, ал. 1) и Хартата на основните права в ЕС (чл.11, ал.1), по които България е страна и носител на права и задължения. Твърде вероятно е приемането на подобен скандален текст в Наказателния кодекс да навлече нови проблеми на България в областта на действие на Механизма на сътрудничество и проверка, както и съдебни процедури пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

Евентуалното приемане на този текст от парламента само ще задълбочи и без това тежката ситуация с медийната среда в България, въвеждайки официална, регламентирана със закон цензура. Именно лошата медийна среда, за която част от вината носи и политическата класа, и загубата на доверието в медиите като цяло,  създаде благоприятна почва за разпространението на слухове, разклатили стабилността на банковата система.

Вместо да се борят за подобряване на публичната среда и връщане на доверието към политическите и финансови институции, депутатите от Комисията по правни въпроси подкрепят изцяло репресивна мярка, чиято ефективност спрямо лошите практики е спорна, но която ще нанесе тежък удар върху и без това дефицитната качествена разследваща журналистика и достъпа до обективна информация на обществото.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.