Вие сте тук

Мария Габриел призова Матео Ренци за силно италианско председателство на ЕС в областта на младежката заетост, миграцията, външната политика

Дата на публикуване: 
четвъртък, 3 Юли, 2014 - 10:59

Европейският парламент обсъди с министър-председателя на Италия Матео Ренци приоритетите на италианското председателство, което започна на 1 юли. В дебата участва евродепутатът Мария Габриел от Групата на ЕНП/ГЕРБ, фокусирайки се върху три ключови области, представени от италианския премиер: обща икономическа политика, управлението на миграционните потоци и ролята на ЕС на международната сцена.

Най-напред Мария Габриел привлече вниманието на италианското председателство към борбата с младежката безработица. Важно е младежката гаранция да бъде приложена от страните-членки, като се акцентира и върху младежкото предприемачествo, тъй като развиването на предприемаческия дух сред младежите допринaся за включването им в процеса на икономически растеж. Евродепутатът засегна също въпроса с неизползвания потенциал на жените-предприемачи. Активното им включване в пазара на труда, напредък по въпроса за равно заплащане за еднакъв труд и повече възможности за кариерно развитие са теми, изискващи вниманието на италианското председателство. 

По отношение на миграционната политика на ЕС, Мария Габриел открои два основни елемента: солидарността между държавите-членки и засилването на Фронтекс. В този контекст тя призова за прилагането на новата визова политика на ЕС, предложена от Европейската комисия през април миналата година, и използването й като инструмент за по-добро управление на миграционните потоци и икономически актив.

Българският евродепутат повдигна и въпроса за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. "Надявам се италианското председателство да бъде справедливо и да се ангажира по този въпрос, тъй като условията за присъединяване са изпълнени“, заяви Мария Габриел.

Накрая тя наблегна на условията за укрепване на ЕС като участник на международната сцена, така че Съюзът да говори в един глас и да има навременни реакции. В този смисъл Мария Габриел отбеляза, че европейските граждани и гражданите, които се стремят към демокрация в Африка, Украйна и Близкия изток, очакват положителни сигнали от италианското председателство.