Вие сте тук

БНБ започна постъпки за влизане в банковия съюз

вторник, 22 Юли, 2014 - 09:32
Тема: 

Месец след затварянето на КТБ, съдбата на трезора остава неясна. Банката не отвори на 21 юли, както първоначално се предвиждаше - това може да стане най-рано в края на септември. Докато се търси изход от кризата, БНБ започна постъпки за присъединяването на България към единния банков надзор в Европейския съюз, коментира БТВ.

От ноември всички банки в еврозоната попадат под директния надзор на Европейската централна банка. Всички държави, които като България не са приели еврото, могат да се включат по желание. Заради събитията около КТБ Българската народна банка също реши да поиска присъединяване.

Поне няколко месеца след като механизмът в Еврозоната заработи, Европейската централна банка ще определи кои са значимите банки у нас. Те директно ще се отчитат и надзирават от нея, а БНБ ще следи останалите. Според механизма БНБ няма да има този независим статут на централна банка, а ще изпълнява роля на Национален компетентен орган.

ЕЦБ си запазва правото при съмнения да поиска от всяка банка да увеличи своя капитал или да осигури други резерви, с които да покрие съмнителни кредити. Като крайна мярка банката във Франкфурт може да отнеме лиценза на всяка банка.

Спестяванията на българските домакинства са около 40 млрд. лева. „Най-големият плюс от присъединяването към единния надзорен механизъм е допълнителното доверие и сигурност, които се излъчват от този сигнал, че нашите банки ще се наблюдават от сериозна институция по единни европейки стандарти, като намесата на политиците в този случай ще бъде сведена до минимум”, коментира икономическият анализатор Десислава Николова.

Банките у нас са 29 - 2/3 от тях са дъщерни на чужди трезори. От ноември те така или иначе ще попаднат под надзора на Европейската централна банка.

За допълнителния надзор банките ще плащат такси, което няма да се отрази съществено на лихвите заради силната конкуренция между трезорите, твърдят анализатори. Те обаче предупреждават за това, че механизмът може да размие отговорността между БНБ и ЕЦБ, което е въпрос на договаряне на механизма в конкретика. А това според банкери ще отнеме най-малко половин година.

Неофициално в банковите среди се коментира, че единният механизъм за надзор ще е полезен за системата, най-малкото защото правилата за всички банки ще са подчинени на него и така няма да има двоен стандарт.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.