Вие сте тук

Комисар Чолош: ЕС трябва да даде пропорционален и ефективен отговор на руското ембарго

вторник, 16 Септември, 2014 - 09:56

ЕС трябва да даде пропорционален, но съгласуван и ефективен отговор на руската забрана за внос на европейски стоки. Това заяви на пленарна сесия на Европейския парламент комисарят по селското стопанство Дачиан Чолош. Трябва да се помогне на селскостопанските производители в ЕС да намерят нови пазари за своята продукция, които да заменят руския, смята еврокомисарят, съобщава Интерфакс, цитирана от Агенция Фокус. „Днес нашият сигнал предвид неоправданите руски мерки трябва да бъдат недвусмислен. Европа демонстрира и ще продължи да демонстрира пълна сплотеност”, заяви Чолош. Производителите трябва да бъдат уверени, че ЕС е на тяхна страна, той ще изпълни своите ангажименти и ще използва всички кризисни инструменти, отбеляза чиновникът.

По данни на Чолош, финансовите загуби от ембаргото възлизат около 5 милиарда евро и засягат хиляди селскостопански производители.

На фона на тези събития стана ясно, че от 14 октомври, с актуализацията на бюджета, ще започне и изплащане и националните доплащания в сектор „Животновъдство”, каза министърът на земеделието Васил Грудев. Идеята е възможно най-рано да бъдат подпомогнати българските производители в тази тежка ситуация, в която се намират. Компенсациите, по които работи Министерството на земеделието са в няколко направления. Едната е компенсиране на загубите от руското ембарго, където е лесно те да бъдат калкулирани, каза министър Грудев. През изминалите две седмици се е работило по схеми за компенсиране за нереализирана продукция на пазара - плодове и зеленчуци, както и за мляко и млечни продукти. Помощта, която ще се отпуска е свързани със складирането на различни видове сирена и кашкавали.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.