Вие сте тук

Сътрудничеството е от ключово значение за преодоляване на проблеми с газовите доставки

Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 Октомври, 2014 - 12:18

Какво би се случило, ако газовите достави от Русия бъдат прекъснати през зимата? Ще има ли достатъчно енергия за нуждите на домакинствата и предприятията? Какво могат да направят Европейският съюз и страните-членки?

Докладът на ЕК за устойчивостта на европейската газова система, публикуван днес, дава отговора: Газовите доставки за домакинства и предприятия ще бъдат по-сигурни, ако страните-членки си сътрудничат и позволят на пазарните механизми да действат, колкото се може по-дълго. Държавната намеса трябва да е внимателно подготвена и съобразена с регионалните особености и да се използва, само ако е необходимо.

Докладът включва отделни анализи и конкретни краткосрочни препоръки за най-уязвимите членки на ЕС и съседни държави.

Руско-Украинският газов спор за пореден път след 2009 г. излага на риск газовите доставки за Европейския съюз. С наближаването на зимата, ЕК искаше да разполага с ясна картина за най-сериозните проблеми, които биха възникнали и как те биха могли да бъдат облекчени.

Публикуваният днес доклад представя резултатите от стрес тестове, проведени от 38 европейски държави, включващи държавите-членки на ЕС и десет съседни държави. Сред анализираните сценарии е и пълното спиране на вноса на газ от Русия за период от 6 месеца.

Сътрудничеството може да облекчи ситуацията

Продължително нарушаване на газовите доставки ще има значително въздействие върху ЕС, като най-засегнати ще са държавите-членки от Източна Европа. Финландия, Естония, Бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина и Сърбия ще бъдат лишени от поне 60% от необходимото им количество газ, което означава, че дори домакинствата могат да останат на студено. Ако страните работят съвместно, вместо да приемат само национални мерки, по-малко потребители на газ ще бъдат засегнати от прекъсването на газовите доставки. При този сценарий нито едно домакинство не би било засегнато.

Докладът за резултатите от проведените стрес тестове е първата конкретна стъпка по отношение на краткосрочните мерки в областта на енергийната сигурност и е резултат от приетата от ЕК през май 2013 г. Стратегия за Европейска енергийна сигурност. Конкретните препоръки от доклада ще съпътстват мерките, предвидени в стратегията, за подобряване на сигурността на газовите доставки за ЕС: завършване на вътрешния енергиен пазар, повишаване на енергийната ефективност, диверсификация на външните доставчици и използването на местни ресурси.

Днес ЕС внася 53% от енергията, които консумира. Енергийната зависимост е свързана със суров петрол (почти 90%), природен газ (66%), и в по-малка степен с твърди горива (42%) и ядрена енергия (40%) Около половината от потребяваната енергия в ЕС се използва за отопление на помещения и вода.

Докладът може да видите тук, на английски език http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm