Вие сте тук

ЕП одобри Комисията Юнкер

сряда, 22 Октомври, 2014 - 13:29

Европейският парламент одобри Комисията Юнкер. Общо гласуваха 699 депутати, с 423 гласа за, 209против, 67 въздържали се.

Предстои председателят на ЕП Мартин Шулц да изпрати писмо на Европейския съвет, който официално да одобри резултата от гласуването. Европейският съвет се среща в четвъртък и петък в Брюксел и бързо ще потвърди решението.

След това Комисията Юнкер трябва да положи клетва пред Европейския съд, с което ще встъпи официално в длъжност.

 

ХОЛАНДИЯ: Франс Тимерманс - Еврокомисар по интеинституционални отношения, върховенство на закона и хартата на фундаменталните права и първи зам.-председател на Европейската комисия.

ИТАЛИЯ: Фредерика Могерини - Върховен представител по въпросите на външната политика и сигурността и вицепрезидент.

Вицепрезиденти:

БЪЛГАРИЯ: Кристалина Георгиева - Еврокомисар по бюджета и човешките ресурси и вицепрезидент.

СЛОВАКИЯ: Марош Шевович - Еврокомисар за транспорта и космическите програми и вицепрезидент на ЕК.

ФИНЛАНДИЯ: Ирки КАТАЙНЕН - Еврокомисар за работата, растежа, инвестициите и конкуренцията.

ЕСТОНИЯ: Андрус Ансип - Еврокомисар по дигитален единен пазар.

ЛАТВИЯ: Валдис Домбровскис - Еврокомисар по еврото и социалния диалог

Еврокомисари

ГЕРМАНИЯ: Гюнтер Йотингер – Еврокомисар по дигитална икономика и общество.

АВСТРИЯ: Йоханес Хан – Еврокомисар по европейската политика на добросъседство и разширяване.

БЕЛГИЯ: Мариане Тисен – Комисар за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност.

ГЪРЦИЯ: Димитрис Аврамопулос – Комисар за миграцията и вътрешните работи.

ДАНИЯ: Маргрете Вестагер – Комисар за конкуренцията.

ИРЛАНДИЯ: Фил Хоган – Комисар за земеделието и развитието на селските райони.

ИСПАНИЯ: Мигел Ариас Канете – Комисар по въпросите на климата и енергетиката.

КИПЪР: Христос Стилианидис – Комисар за хуманитарната помощ и управлението на кризи.

 

ЛИТВА: Витенис Повилас Андриукайтис – Комисар за здравеопазването и безопасността на храните..

МАЛТА: Кармену Вела – Комисар за околната среда, морските въпроси и риболова.

ПОЛША: Елжбета Бенковска – Комисар за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малките и средните предприятия.

ПОРТУГАЛИЯ: Карлуш Моедаш – Комисар за изследванията, науката и иновациите.

РУМЪНИЯ: Корина Крецу – Комисар за регионалната политика.

СЛОВАКИЯ: Виолета Булц – Комисар за транспорта и космическите програми.

УНГАРИЯ: Тибор Наврачич – Комисар за образованието, културата, младежта и гражданството.

ХЪРВАТИЯ: Невен Мимица – Комисар за международното сътрудничество и развитието.

ЧЕХИЯ: Вера Юрова – Комисар за правосъдието, потребителите и равенството на половете. Досегашен министър на развитието. Левоцентрист.

ШВЕЦИЯ: Сесилия Малмстрьом – Комисар за търговията.

ИСПАНИЯ: Мигел Ариас КАНЕТЕ – Комисар по климатични промени и енергетиката

ФРАНЦИЯ: Пиер МОСКОВИСИ – Еврокомисар по икономически и финансови въпроси, данъци и митнически съюз

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.