Вие сте тук

ЕС финансира ключови инфраструктурни проекти за енергетиката на България

Дата на публикуване: 
четвъртък, 30 Октомври, 2014 - 10:54

Държавите членки на Европейски съюз се договориха в сряда да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката. Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор и за пренос на електроенергия в региона на Балтийско море и в Източна и Югоизточна Европа, съобщава ЕК.

Сред одобрените проекти са и 5 обекта в България за над 4 милиона евро. Европейските средства ще финансират проектни проучвания за изграждането на интерконекторна газова връзка между България и Турция, за построяването на ВЕЦ "Яденица", както и на далекопроводни връзки от ТЕЦ "Марица Изток" към различни части на страната.

Европейско финансиране, отпуснато на Гърция, предвижда и строителството на връзка от ТЕЦ "Марица Изток" към гръцката електропреносна мрежа.

Финансираните 34 проекта са избрани от общо 248 в цяла Европа, определени като приоритетни от страните-члеки и Европейската комисия. Списъкът с тях беше публикуван през октомври 2013 г.

Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм за свързване на Европа“.