Вие сте тук

Има съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия

понеделник, 17 Ноември, 2014 - 16:53

Има съгласие за разширяване на списъка с персоналните санкции срещу проруски представители в Украйна, съобщи министърът на външните работи Даниел Митов, цитиран от БНР. Той очаква решение много скоро. В Брюксел, където Украйна е основна тема на заседанието на външните министри, Митов заяви още, че Евросъюзът трябва да изгради нова политика в отношенията си с Русия, а България трябва да е част от този процес.Има пълно единодушие, че трябва да има още персонални санкции, заради т.нар. "избори" в Донецк и Луганск, съобщи външният министър. Той коментира колко нови имена ще бъдат включени в списъците с визови забрани за замразяване на активи, но обясни, че ще бъдат засегнати най-вече проруски представители, свързани с организацията на незаконните избори и такива, които подкрепят резултатите от тях. Досегашната политика на санкции на Евросъюза към Русия, според българския дипломат номер едно, има ефект.И състоянието на рублата, и състоянието на руската икономика през изтеглянето на инвеститори и невъзможността на руските банки да имат достъп до кредити и до средствата от западните пазари. ЕС обаче трябва да мисли за изграждане на цялостна стратегия и нова политика по отношение на Русия. България трябва да участва активно в това, без, разбира се, да изключваме диалога с руската страна, заяви Митов.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.