Вие сте тук

Нов доклад на ЕС-Евроджъст разкрива организирани престъпни групи зад престъпления спрямо околната среда

петък, 21 Ноември, 2014 - 13:11

Нов доклад от орган на ЕС за съдебно сътрудничество, Евроджъст, разкрива, че престъпни групи са зад трансгранични престъпления срещу околната среда. В същото време, парадоксално, въпреки огромни печалби от тези престъпления (приблизително 30-70 милиарда щатски долара годишно. Източник: ОИСР ), статистиката показва, че престъпленията спрямо околната среда рядко са преследвани от националните органи. Броят на регистрираните случаи в Евроджъст е много нисък, независимо от необходимостта за трансграничен подход за постигане на присъди, който Евроджъст обясни на брифинг в Брюксел на 21 ноември.

Дългият списък от престъпления спрямо околната среда включва:

• Опасни отпадъци, нелегално изнесени в трети страни от Италия и Ирландия

• Различни форми на замърсяване на водите в Гърция, Унгария и Швеция

• Нелегален износ на птичи яйца и маймуни

Този първи доклад на Евроджъст за престъпления срещу околната среда се фокусира върху три теми и гледа в националните правоприлагащи структури, достъп до знания и опит, и възможните решения за справяне с предизвикателствата на трафика на застрашени видове, незаконен трафик на отпадъци и повърхностно замърсяване на водата

Ключови констатации

• Постъпленията от престъпления срещу околната среда са много високи, докато глобите са ниски

• Връзки към Организирани Престъпни Групи и незаконен трафик на отпадъци не са докладвани или просто не изследвани

• Липсата на координация между компетентните органи на национално и международно ниво , например прокурорът не получава необходимата информация от митнически или ветеринарни органи

• До голяма степен националните органи не успяват да се справят със случаи на трансграничен подход

• Прилагане на законодателството на ЕС на национално ниво се различава от държава-членка до държава-членка. Този факт затруднява хармонизиран, трансграничен подход към борбата с престъпления срещу околната среда

• Някои държави-членки нямат подходящите организационни структури на място,

например със специализирани полицейски звена или прокурори, фокусиращи се само върху престъпления срещу околната среда. Швеция, Обединеното кралство и Нидерландия имат такива специализирани прокурори

Ключови решения

• Разузнаването е задължително за този тип престъпление. По-добър обмен на разузнавателна информация на ниво държава-членка трябва да се развива чрез мултидисциплинарен подход, в който различни органи да си сътрудничат по-добре и споделят най- добрите практики и опит

• Ранното участие на Евроджъст в координирането на разследванията и преследванията и по-системно използване на неговите инструменти - съвместни екипи за разследване, координационни срещи и координационните центрове – за да бори по-ефективно сериозни трансгранични престъпления срещу околната среда

Комисар Вера Журова коментира: ""Един от приоритетите ми като еврокомисар е да изградя доверието на гражданите в съдебните системи на ЕС. И един от елементите в изграждането на това доверие е да се преследват и да сме сигурни, че сериозните престъпници действително се поставят зад решетките. В същото време вие трябва да защитавате правата на гражданите и върховенството на закона, когато издавате заповеди за търсения и задържания. Ето защо е от решаващо значение, че прокурорите са включени от самото начало на борбата с трансгранични престъпления. Престъпленията срещу околната среда са заплаха за човешкия живот, здраве и природните ресурси. Тези престъпления засягат цялото общество. Те следователно трябва да бъдат атакувани със същата сериозност като другте престъпления. "

Президентът на Евроджъст, Г-жа Мишел Конинскс, и лидерът на екип на проекта на Евроджъст за престъпления срещу околната среда, г-н Лейф Гьорц, коментират: 'Tози доклад е тревожен сигнал за юристи и висшестоящи лица, отговорни за вземането на важни решения, за сериозното въздействие на това сравнително ново и увеличаващо се по честота вид престъпление. Организираните престъпни групи са активни в престъпления срещу околната среда, тъй като санкциите са ниски. Тази ситуация изисква трансгранично действие и правилните организационни структури да бъдат въведени в действие в държавите-членки. "

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.