Вие сте тук

Носителят на наградата „Сахаров“ за 2014 г.: „Женските тела са станали бойно поле“

четвъртък, 27 Ноември, 2014 - 12:26

„Женските тела са се превърнали в истинско бойно поле, а изнасилването се използва като инструмент на войната“, заяви доктор Денис Муквеге от Демократична република Конго при получаването на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент на 26 ноември в Страсбург. Той бе избран за лауреат на наградата на ЕП заради това, че е посветил живота си на хилядите жертви на групови изнасилвания и брутално сексуално насилие в конфликта в страната си.

Д-р Муквеге изрази благодарност към депутатите, че с наградата те привличат „вниманието на света към нуждата от защита на жените по време на въоръжени конфликти“ и отказват да отминат „с безразличие една от най-големите хуманитарни катастрофи на съвремието“.

В същото време той подчерта, че „наградата не би имала никаква стойност за жените жертви на сексуално насилие, ако не се присъедините към нас в търсене на мир, справедливост и демокрация“. „Всички ние – политици, гражданско общество, граждани, мъже и жени, трябва да очертаем червена линия срещу използването на изнасилването като инструмент на войната“.

Положението в Демократична република Конго: „нито мир, нито война“

Денис Муквеге описа ситуацията в своята страна като „нито мир, нито война“ и призова ЕС и страните-членки да използват всички възможности за намиране на решение на конфликта. „Изгубихме твърде много време и енергия да поправяме последствията от насилието. Време е да се погрижим за причините“.

„Справедливостта трябва да бъде в центъра на мирния процес и борбата срещу безнаказаността трябва да бъде засилена“, подчерта той. „Всяка изнасилена жена аз отъждествявам с моята жена, всяка изнасилена майка аз отъждествявам с моята майка; всяко изнасилено дете аз отъждествявам с моите деца“.

Председателят на ЕП Мартин Шулц: Край на безнаказаността!

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц засвидетелства своето възхищение и дълбоко уважение към дейността на д-р Муквеге като лекар и мъж, борещ се за достойнството на жените, както и за справедливост и мир в страната си. „Безнаказаността на извършваните изнасилвания при въоръжени конфликти е нещо, на което трябва да се сложи край! … Необходими са наказания както при всяко друго военно престъпление“, каза г-н Шулц.

Той също така приветства представителите на другите финалисти за наградата „Сахаров“ тази година: Елисавета Шепетилникова от украинското движение „Евромайдан“ и Динара Юнус, дъщеря на задържаната Лейла Юнус, основателка на Института за мир и демокрация в Азербайджан.

Кой е Денис Муквеге?

Денис Муквеге, на 59 г., е международно признат специалист по лечението на физиологически и психологически травми, причинени от сексуално насилие. През 1998 г. той основава клиника в Букаву, в източната част на Демократична република Конго. Там той лекува жертвите на сексуално насилие по време на военните действия в страната.

Наградата „Сахаров“ на ЕП

Наградата „Сахаров“ от 50 000 евро се присъжда ежегодно от Европейския парламент. Тя е учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и организации, борещи се за права на човека и за основните свободи. Миналата година тя бе спечелена от пакистанката Малала Юсуфзай заради нейната борба за правото на момичетата на обучение.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.